یادگیری ماشینی و آینده آموزش

بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته می‌تواند تحولی را در آینده آموزش رقم بزند.. ‌رویه‌های گوناگون دیجیتال که بویژه در چند سال اخیر شتاب دوچندانی یافته، شاید…

315