٢٠٤٥آغاز جاودانگی بشر!؟

امروزه تصور کردن پیشرفت‌هایی که در آینده روی خواهد داد، دشوار است. آینده‌ای را تصور کنید که در آن بدن متشکل از نانوروبات‌های مقرون‌به‌صرفه و…

708