جهان در آستانه تغییر

رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ به دلایل متعددی بسته به هر منطقه، پایین بود. به‌طور کلی، کارهایی مانند تعدیل‌های ساختاری در بسیاری از کشورها،…

532