ویرانشهر آینده ی ما

مخاطرات فراوانی نسل بشر را تهدید می‌کند. اگر پیش‌بینی هاوکینگ درست باشد، انسان مدت زیادی به حیات خود ادامه نخواهد داد. ▫️استیون هاوکینگ اختر‌فیزیکدان بزرگ…

448