نرم افزار مدیریت استراتژیک آرمان

نرم افزار مدیریت استراتژیک آرمان

استراتژی ، برنامه ریزی، بودجه ریزی و کنترل

توضیح کلی

در مورد سناریو نگاری به عرض رساندم که هر سناریو قبل از وقوع ، نشانه هایی را در محیط منتشر می نماید . پس از پایش محیط و مقدار دهی متغیر ها ، مقادیر متغیر هایی که با پیش نشانگر های سناریو های محتمل ارتباط پیدا می کنند مورد توجه قرار گرفته و پس از تفسیر و فهم معنی به عنوان منبعی از اطلاعات که از وقوع آینده ای خاص خبر می دهد برای عکس العمل مناسب استفاده می گردد.

برنامه ریزی خرد
برنامه ریزی استراتژیک
بودجه ریزی عملیاتی
بودجه ریزی خرد
تولید سناریو
آینده نگاری
پیامد گرایی
swot
داشبورد مدیریتی
نرم و آمار
ساختارسازمانی
timesheet
بازخورد
کنترل استراتژیک
کنترل عملکرد
bsc

برنامه ریزی استراتژیک

امروزه سازمان‌ها در محیطی پویا، پرابهام و متحول فعالیت می‌کنند. یکی از بارزترین ویژگیهای عصر حاضر، تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در طرز تفکر، رویکردها، ارزش‌های اجتماعی، روش‌های انجام کار و بسیاری از پدیده‌های دیگر زندگی به چشم می‌خورد. کثرت تغییراتی که سازمانها با آنها مواجه­اند، از چنان فشار و نیرویی برخوردار است که هر نوع مقاومتی را در هم کوبیده و همه را با خود به جلو می‌برد. به عبارت دیگر،‌ وسعت و تنوع نیروی تغییری که بر پیکر سازمان­های امروزی وارد می‌آید، به قدری زیاد است که برای آنها چاره‌ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات وجود ندارد. بنابراین سازمانهای دولتی، تجاری، آموزشی، صنعتی و یا خدماتی، برای پاسخگویی به نیازهای محیطی شکل می‌گیرند. سازمان‌های موفق سازمان‌هایی هستند که نیازهای محیط را تامین می‌کنند. اما واقعیت این است که بدون نرم افزار مدیریت استراتژیکسازمان­ها نمی‌توانند به نتایج مورد انتظار دست یابند، لذا در چنین شرایطی انتخاب نرم افزار در جهت استراتژی مناسب و موثر برای سازمان‌ها اهمیت خاصی پیدا می­کند. سازمان‌ها با شکار فرصتها و پرهیز از تهدیدات محیطی و شناخت و بکارگیری قوت­ها و اصلاح ضعف­های درونی خود تلاش می‌کنند تا تعادل پایداری را میان تغییرات محیطی و توانمندیهای درونی خود ایجاد نمایند. مدیران عالی بدون استراتژی مناسب نمی‌توانند افراد و منابع را به شیوه‌ای کارآمد سازماندهی کنند. آنها حتی نمی‌توانند تصویری روشن از آنچه مورد نیاز سازمان است، داشته باشند. مدیران بدون استراتژی قادر نیستند با اعتماد به نفس، دیگران را هدایت کنند یا از آنان بخواهند (یا انتظار داشته باشند) که دستورات آنها را به اجرا در آورند و نیز بدون استراتژی، مدیران و کارکنان فرصت یا امکان چندان زیادی برای تامین اهداف نخواهند داشت و نیز نمی‌دانند در چه زمان و در کجا از مسیر اصلی خارج یا منحرف شده‌اند. به بیانی دیگر برنامه‌ریزی استراتژیک به شما می‌گوید که به کدام سو باید بروید و منابع‌تان را در همان جهت بکارگیرید. پیچیدگی محیط و تعدد عوامل تاثیرگذار بر سازمان‌ها،‌ امروزه مدیران را بر آن داشته است تا از رویکرد نرم افزار مدیریت استراتژیک در جهت تدوین استراتژی‌ها و تصمیمات کلان شرکت بهره‌ گیرند. این رویکرد سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا با توجه به توانایی‌های درونی و فرصتهای محیط مناسب‌ترین راه را برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود شناسایی نمایند. نرم افزار مدیریت استراتژیک می‌تواند در سازمان‌ها نوعی تفکر را حاکم کند تا تمامی اجزاء آگاهانه در گروهی از فعالیت‌های منسجم و مرتبط، نقش‌آفرینی نمایند به گونه‌ای که شرکت در مسیر چشم‌انداز خود قرار گیرد.