هوش مصنوعی خودسر

آیا هشدار ایلان ماسک و استیون هاوکینگ راجع به تسلط قریب‌الوقوع هوش مصنوعی بر بشریت به حقیقت می‌پیوندد؟ به گزارش «ایسنا» و به نقل از…

12

ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ !

ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺭﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ-ﺣﯿﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭﭼﯿﻤﺮﺍﺱ ‏(chimeras ‏) ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻓﻮﻕ…

9