عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

۱۰ ویژگی تفکر استراتژیک مدیران موفق

نیازی نیست شما یک رهبر متولد شوید، کافیست کارهایی را انجام دهید که رهبران موفق انجام می دهند. وقتی شما استراتژیک فکر کنید، دیگران شمارا رهبری مادرزاد خواهند دید. رهبران دارای تفکراستراتژیک ، چشم انداز استراتژیک را دائماٌ در رفتار و حرف های خود به مدیران و کارکنان گوشزد کنند. این رهبران مسائل مهم و استراتژیک را بر مسائل فوری با وجود انتقادات وارده  ترجیح می دهند.

تفکراستراتژیک ترکیبی از بصیرت و  نوآوری است که در نهایت به چشم انداز کلان شرکت منجر می گردد. در حالی که برنامه ریزی راهبردی نوعی تنظیم برنامه به شیوه سیستماتیک براساس راهبردهای از پیش تعیین شده است. تفکر استراتژیک۱۰ ویژگی به شرح زیر دارد.

۱) مبتنی بر نگرش خلاق است: ایده یابی و ایده زایی خاصیت تفکر استراتژیک است.

 ۲) مبتنی بر نگرش سیستمی است. نگاهی جامع و فراگیر به گستره صنعت و کسب و کار دارد و مربوط به یک واحد سازمان نیست.

۳) مبتنی بر نگرش انتقادی است. نگاهی موشکافانه و پرسشگر دارد و در ودر صورت نیاز به تغییر ایده توجه دارد. این نوع نگرش منجر به ایجاد یادگیری دو حلقه ای خواهد شد.

۴) مبتنی بر دور اندیشی واقعی است. تفکراستراتژیک همواره در تعامل با دنیای واقعی است. برجسته ترین استراتژی ها درصورت عدم توجه به محیط و تغییرات یا بلااستفاده مانده و یا اینکه با ناکامی روبه رو می گردد.

۵) تفکراستراتژیک یک تفکر ترکیبی است.  یعنی هم از داده های سخت ( آمار و اطلاعات) استفاده می کند و هم از داده های نرم (نگرش ها و ایده ها)). برخلاف برنامه ریزی استراتژیک بیشتر مبتنی بر داده های سخت است. تفکر استراتژیک مانند معماری ترکیبی از رویا پردازی و طراحی مهندسی  استفاده می کند و هم از داده های نرم.است.

۶) در جست و جوی دائمی منافع بالقوه استراتژیک است. تفکراستراتژیک کاشف منافعی است که هنوز بالفعل نیستند. اگر عوامل بالفعل شدن فراهم شود سازمان به یک منفعت استراتژیک دست می یابد.

۷) در جست و جوی مزیت است. برای موفقیت در بازار باید امتیاز و برتری مشخصی نسبت به رقیب وجود داشته باشد. در غیر این صورت مشتریان دلیلی برای انتخاب و ترجیح یک سازمان دیگری ندارند.

۸) تفکراستراتژیک کلان نگر است.یعنی بیش از توجه به جزئیات بر ایده ها کلی و تصویر کلان متمرکز است.

۹) تفکراستراتژیک نتیجه گرا است. تفکراستراتژیک نه در دام عمل گرایی محض می افتد و نه ایده آل گرایی رویایی غیرواقعی. تفکر استراتژیک با تجربه و آزمایش های کوچک و هدفمند به برداشت جدید از محیط می رسد.

۱۰) تفکراستراتژیک خاصیت غیر متوازن دارد. یعنی اولویت گذاری داشته و اهمیت حوزه ها در آن یکسان نیست. به جای آن که توان و توجه خود را به صورت مساوی و متوازن بین حوزه های مختلف تقسیم کند، چند ایده مشخص، جذاب و خلاق که مزیت رقابتی، سودآوری و ماندگاری سازمان را در پی دارد.