مثال ترامپ جالب نیست چون تهدید جهان در چند دهه گذشته در بین تمام روسای جمهور آمریکا علی السویه بود، ترامپ فقط سر و صداش بیشتره وگرنه تنها در دوره بیل کلینتون ۲ میلیون کودک عراقی به خاطر تحریم دارویی عراق جان خود را از دست دادند لیکن کلینتون با نقابی که بر چهره دارد نه تنها از محاکمه افکار عمومی گریخت بلکه بابت هر سخنرانی ای که در دانشگاه های کشورهای مختلف انجام میدهد نیم تا یک میلیون دلار شیتیل میگیره.