عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

‍ نوآوري در جذب منابع انساني

به تازگي يك شركت ژاپني ، “كوهپيمايي ” را يكي از شروط استخدام و قبول كارمند قرار داده است.
اين يكي از خلاقانه ترين تصميماتي است كه تا حالا در زمينه منابع انساني و جذب و استخدام نيروي پرسنلي به گوش رسيده .
وقتي با دقت بيشتري در تار و پود اين شرط عجيب و غريب استخدامي بنگريم مي توانيم به پيامدها و نكات ارزنده اين تصميم پي ببريم .
اين شرط از چندين زاويه و تکیه بر چندين صفت مشخصه، مسائلي را در ابعاد گوناگون اجتماعي، فكري، جسمي و فرهنگي به ما نشان مي دهد كه ما در ذيل به مواردی از آن اشاره اي مختصر مي كنيم:

۱٫ شرايط فيزيكي
اولين و شايد ساده ترين برداشت از اين حركت پي بردن به وضعيت جسماني افراد يا همان سلامتي و تندرستي فيزيكي خواهد بود. چه امري از اين مهم تر كه بنيادي ترين سرمايه يك سازمان از سلامت و تندرستي كافي برخوردار باشد .

۲٫ انعطاف پذيري
در وحله نخست همين كه اين افراد شرط غير معمول استخدامي اين شركت را نسبت به وضعيت عادي ديگر شركت ها ترجيح داده اند ، روحيه انعطاف پذيري آنها مي باشد. مطمئناً وجود اين پرسنل، سازمان را در پويايي هميشگي قرار مي دهد زيرا آنان قدرت سازگاري با هر شرايطي را دارند و پذيراي تغييرات سازماني خواهند بود .

۳٫ ريسك پذيري
كساني كه اين شرط را قبول نموده ، در واقع خطرات آن را نيز به جان خريده اند.آنان كه از شروع اين صعود تا پايان راه را با موفقيت به پايان رسانده اند و از موقعيت هاي سختي كه ما بين راه پيش آمده ، فرار نكرده اند و در واقع ريسك پذير و متعهد بوده اند همان افرادي هستند كه گاه توانايي نجات يك سازمان را دارند . اين افراد درصد موفقيت بالايي نسبت به ريسك گريز ها و توانايي خلق يك پيروزي را ار دل يك شكست دارند و در واقع همان كورسوي اميد هستند .

۴٫خلاقيت و ابتكار
خلاقيت با ميزان ريسك پذيري رابطه مستقيم دارد. يعني افرادي كه ريسك پذير هستند ازقوه خلاقيت بالا برخوردارند و مي شود گفت اين افراد همان خصيصه هاي افراد گروه ۳ را دارا هستند. آنان مدام پيگير شناخت مسيرهاي تازه، سريع و گوناگون در راه پيش روي هستند و در اين زمينه ابتكار فراوان به خرج مي دهند. آنان صرفاً دنباله رو فرد پيش روي نيستند و در واقع مي توان آنها را در زمره رهبران آينده دانست، كساني كه نمي هراسند ، فكر مي كنند و ابتكار به خرج مي دهند.

۵٫ انگيزه
مهترين عاملي كه در افراد ايجاد قدرت افزوده مي كند انگيزه مي باشد . افرادي كه با انگيزه بالا درحركت هستند مدام به مقصد و نتيجه كار فكر مي كنند هرگز در برا بر مشكلات كمر خم نمي كنند و هيچ عاملي آنان را از كسب پيروزي دور نمي سازد. در اين مسير افراد با انگيزه بصورت خستگي ناپذير از ابتد ا تا انتهاي راه حضوري پر شور دارند و اگر در آينده سازمان در يك شرايط بحراني قرار بگيرد و مديريت حقايق را براي پرسنل تشريح نمايد ، اين افراد انگيزه مند بصورت توده اي عظيم به حركت در مي آيند و تمام افراد را به تغيير وضع موجود و حركت به سمت وضع مطلوب ترغيب مي نمايند . اين افراد گنج هاي پنهاني هستند كه در سختي ها به مدد سازمان مي آيند. در يك نگاه ، خاكستري را به آتش مبدل مي كند.

۶٫استقامت و پشتكار
يكي ديگر از خصيصه ها يي كه در اين آزمون به چشم مي آيد ، ميزان استقامت و پشتكار در افراد مي باشد . مسلماً اين مورد يكي از پله هاي صعود سازمان و نيز خود فرد به سمت كارايي بيشتر است . آنان كه به سمت قله در حر كت هستند مدام با سختي هاي بسيار دست و پنجه نرم مي كنند كساني كه برتر هستند سعي مي كنند تا با قدرت و ثبات به راهشان ادامه دهند و در برابر ناملايمات صبر و شكيبايي پيشه مي كنند تا اينكه در نهايت پيروزي را در آغوش بگيرند .

۷٫روحيه ايثار
افرادي كه داراي اين خصيصه هستند براحتي قابل شناسايي خواهند بود . آنها در اين مسير سخت و پر پيچ و خم ، هرگز به ديگران تنه نمي زنند ، براي ديگران مزاحمت ايجاد نمي كنند و بر عكس ، اگر فردي دچار مشكل يا حادثه اي شود بلافاصله براي كمك رساندن حاظر مي شوند . اين دسته ، از خود گذشته ترين افراد هستند . آيا شما اينگونه افراد را كه اهداف فرديشان را فداي اهداف جمعي و سازماني مي كنند ، درجمع سازمان خويش راه نمي دهيد ؟ اين افراد كم مشكل ترين و سر براه ترين پرسنل شما در سازمان خواهند بود و شما همواره به وجود اين نيرو ها نيازمند هستيد.