عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

کنترل ذهنی روبات‌ها آسان‌تر شد

یک تیم تحقیقاتی از مؤسسه تکنولوژی ماساچوست موفق به ابداع روشی شدند که در آن کنترل روبات‌ها با استفاده از ذهن انسان، بسیار آسان‌تر و کارآمدتر می‌شود. کنترل روبات‌ها به‌شیوه‌ای مانند اعضای بدن انسان و با استفاده از دستورات و درک مغزی ما، یکی از آرزوهای عصر روباتیک است که تلاش‌های زیادی برای وقوع آن انجام شده است.
یک تیم تحقیق از MIT در مرکز توسعه علوم رایانه‌ای این دانشگاه، موفق شدند روشی تازه برای ارتباط میان دستورات مغزی انسان و کارهای انجام شده توسط روبات بیافرینند که در نوع خود جالب توجه است. در این روش کاربر یک کلاهخود متصل به دستگاه ثبت امواج مغزی بر سر می‌گذارد که کارش تشخیص دستورات و تشخیص موافقت و مخالفت ذهن است. این کلاهخود پیام‌های مغزی را بین ۱۰ تا ۳۰ میلی ثانیه دریافت و ثبت می‌کند و از آنها آرشیو تهیه می‌کند. سپس الگوریتم‌های به‌دست آمده را می‌آموزد تا در آینده رفتاری بهتر داشته باشد.
فرض کنید روبات مقابل شما، سطل رنگ را در جعبه‌ای قرار دهد که روی آن نوشته شده «سیم»، در این شرایط مغز شما موجی را تولید می‌کند که نشان می‌دهد این رفتار غلط است و در واقع یک واکنش خطا از خود بروز می‌دهد. نرم‌افزار ارتباطی تازه، این امواج خطا را براساس شدت و ضعف آنها دریافت و ثبت می‌کند و رفتار خود را تصحیح خواهد کرد.
چنین توانایی‌ای برای کنترل بازوهای روباتیک در کارخانه‌ها و آینده ساخت اعضای مصنوعی بدن، یک شاهکار محسوب می‌شود چرا که عضو روباتیک را قادر به درک و فهم درست و غلط از راه مغز کاربر و تصحیح رفتارهای اشتباه می‌سازد و در واقع مانند عضلات و سیستم عصبی انسان که با تمرین می‌توانند رفتارهای ورزشی و حساس را بهبود ببخشند، می‌تواند در آینده بهتر شود.