عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

زندگی نوعی فوتبال پیش بینی ناپذیر است.

ورزشهای زیادی را میشناسیم که هر کدام هوادارانی دارند; اما چرا هیچکدام مثل فوتبال پر طرفدار نیستند؟
🔸شاید فکرکنید این علاقه هم کار دستگاه های تبلیغاتی غرب است و به اصطلاح”کار ,کارِ انگلیسی هاست”.
🔸اما باور کنید که امریکایی ها بستکبال و هاکی روی یخ و فوتبال آمریکایی را بیشتر دوست دارند.
پس علت جهانی شدن فوتبال چیست؟!
به باور من علاقه فراگیر به فوتبال چند عامل کلیدی دارد:

۱⃣فوتبال مانند خودِ زندگی پیش بینی ناپذیر است و همین مساله موجب جذابیت آن است.اگر بتوانیم پایان هر فیلمی را حدس بزنیم, جذابیت آن کاسته خواهد شد.
۲⃣فوتبال بازی رویدادها و حوادث است. زندگی ما را نیز حوادثی رقم می زنند که اغلب منتظر وقوع آن ها نیستیم.
۳⃣بازی فوتبال ابزار و امکانات فراوانی نمی خواهدو تنها نیازمند تلاش و خلاقیت است.همه ما هم میتوانیم در زندگی با کمک این دو عنصر بخت خود را بیازماییم.

🔅زندگی نوعی فوتبال پیش بینی ناپذیر است.