عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

پیش بینی نبرد صنعتی

پیش بینی ترافیک در آینده، همانند پیش بینی هوا عادی خواهد شد.
مواردی مانند پیش بینی آلودگی، بیماری، و حتی جنگ نیز امکانپذیرخواهد شد. پیش بینی جنگِ صنعتی نيز در حال تکامل است و کشورهایی مانند آمریکا، آلمان و استرالیا روی آن کار می‌کنند.
یکی از سامانه‌هایی که برای پیش بینی نتایج نظامی بکار می‌رود، نرم افزاری هوشمند است که مدل تاکتیکی قطعی عددی (TNDM) نام دارد و در واشنگتن تولید شده است. TNDM مادر تمامی شبیه سازهای جنگ بوده که می‌تواند نتیجه نبردهای آینده ( به ویژه مدت زمان و تعداد کشته‌ها ) را نيز پیش بینی کند.
🔸دقت آن تا حد زیادی به داده‌های تاریخی و عوامل موجود وابستگي دارد، که شامل همه چیز از بارش و عرض رودخانه تا پوشش شاخ و برگ‌ها و سرعت دهانه توپ است، همچنین می‌توان تصور کرد که مدل ریاضی است که نتایج را، برای مثال احتمال پیروز شدن یک فرد در انتخابات رئیس جمهوری، پیش بینی می‌کند.
مدل هایی مانند این، بسیار متداول خواهند شد و از توانمندي ابزارهای هوشمند جهت جمع آوری حجم زیادی از داده‌ها و برچسب زدن این اطلاعات بر اساس زمان و موقعیت جغرافیائی، سود خواهیم برد.
RFID سنسورهای ریز و ذرات هوشمند برخی از روش‌های جدیدی هستند که در جمع آوری این داده‌ها به مـا کمک خواهند کرد. ابـزارهای هوشــمندی که برخی از آنـها از يك نقطه بزرگ‌تر نیستند ( ۱۵/۰ میلی‌متر مربع و ۵/۷ میکرون ضخامت) آنچه را که در دنیای واقع روی می‌دهد، به مدل‌های ریاضی مربوط می‌کنند، که خود برای تغییر و تأثیر در رویدادها استفاده می‌شود. برای مثال، اگر دریاها به ناگهان به شدت گرم شوند و یا نوسانات جزر و مدی شدیدی در نواحی دوردست روی دهد، از آن، آگاه خواهیم شد.
اخبار ناگهانی و اشتباه تا حد زیادی حذف می‌شود، اگر چه اشتباهات جدیدي جایگزین آنها می‌شوند!
برخی از این حسگرها بخشی از ماشین خواهند بود. زنبورها، عنکبوت‌ها و مگس‌ها ممکن است ابزارهای بی سیم و دوربین‌هایی را حمل کنند تا بتوانند دشمنان غیرعادی را شناسایی کنند. استفاده از نانو تکنولوژی در این زمینه می‌تواند جالب و در عین حال ترسناک باشد و تهدیدی جدید برای حریم شخصی محسوب شود. اگر هر چیزی، هوشمند شود و موقعیت فرد را به شبکه مرکزی گزارش دهد، هر فرد به میکروفوني مخفی، تبدیل می‌شود. این امر ممکن است باعث ناراحتی شما شود شايد هم نه! گرایش شما به حریم شخصی احتمالاً به سن شما بستگی خواهد داشت.