عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

نکات مدیریتی؛ معیار داشته باشید

نمی‌توانید چیزی را که به درستی نسنجیده ‌اید، کنترل و مدیریت کنید.

باید معیارهای سنجش درستی را مشخص و اندازه گیری کنید چرا که چیزی که می‌سنجید آینده شما را تعیین می‌کند و اگر چیزهای درستی را بررسی نکنید نسبت به فرصت‌هایی که برایتان پیش می آید، کور می‌شوید.

تصور کنید برای سنجش میزان پیشرفت کارتان در تجارت کوچکی که انجام می‌دهید، میزان مدادها و گیره های کاغذی که مصرف کرده اید را حساب کنید. آیا این منطقی است؟
جواب معلوم است
خیر!

چون مدادها و گیره‌ های کاغذ معیار خوبی از چیزهای مهم برای یک تجارت نیستند. مدادها و گیره‌های کاغذ هیچ تاثیری در درآمد، رضایت مشتری، رشد بازار و … نیستند. بنابراین باید چیزهایی را بسنجید که مستقیماً به هدف اولیه شما مرتبط باشد.

 راه‌حل

رویکرد مناسب این است که بفهمید هدف اصلیتان چیست و بعد چیزهایی را که مستقیماً در رسیدن به آن هدف دخیل هستند، بسنجید.
توصیه ما این است که برای تعیین هدف اصلیتان وقت بگذارید، بعد مهمترین موارد را یافته و شروع به بررسی کنید. به طور هفتگی اعداد را یادداشت کرده و از آن اطلاعات برای ایجاد یک نمودار روند رشد هفتگی یا ماهانه استفاده کنید تا پیشرفتتان را ارزیابی کنید. بعد عملکردهایتان را بنا به پیشرفت بیشتر توسعه دهید.