عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

نکات مدیریتی؛ برای کارمندانتان وقت بگذارید

مدیریت به طور کلی یعنی کار با انسانها و یکی از خصوصیات مهم یک مدیر خوب این است که با کارمندانش ارتباط خوب و پیوسته ای داشته باشد و در زمانهای مورد نیاز، در دسترس آنها باشد و به آنها کمک کند.

متاسفانه من زیاد دیده ام که وقتی کارمندان زیر مجموعه به مشکلی بر می خورند، مدیر آنها خیلی راحت می گوید به من ارتباطی ندارد خودت برو حل کن.

این نوع بر خورد و در دسترس کارمندان نبودن، ممکن است که کارمندان را مجبور کند که برای برآوردن نیازهای خود به راههای دیگری متوسل شوند و یا دست از تلاش کردن و ابتکارات خود بر دارند.
کارمندان شما باید بدانند که همیشه در دسترس و در کنار آنها هستید حتی اگر کاری از شما برای حل مشکل آنها بر نمی آید لااقل قوت قلب انها باشید و اجازه دهید آنها به پشت گرمی شما، به حل مشکل بپردازند و خلاقیت خودشان را آشکار کنند.

یادتان باشد که همیشه درب اتاقتان بر روی کارمندانتان باز باشد. من هرگز به یاد ندارم که درب اتاقم را بسته باشم مگر اینکه جلسه و یا اینکه نیاز به تمرکز داشته باشم.

کارمندان شما باید بدانند که اولویت شما آنها هستند و در صورت نیاز به کمک شما، همیشه آماده همکاری و کمک هستید.