عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

نکات اساسی در بازاریابی تلفنی عبارتند از

۱-بی دلیل روی برخی موارد پافشاری نکنید.

۲-هرگز عصبانی نشوید، مدیریت در اطلاعات داشته باشید.

۳-صبح زود کارتان را شروع کنید اما زودتر از ساعت ۹ صبح با کسی تماس نگیرید.

۴-آیینه ای را روی میزتان قرار دهید تا در هنگام مکالمه به آن نگاه کنید و لبخند بزنید.

۵-برای هر یک از مکالمات تلفنی خود از قبل برنامه‌ریزی کنید و با سناریو صحبت کنید.

۶-خانمها نباید از اصطلاحات مردانه و آقایان نباید از اصطلاحات زنانه استفاده کنند.

۷-قبل از گرفتن شماره، خود را کاملاً آماده کنید.

۸-پر انرژی باشید. مشتری باید در لحن صدای شما شادابی را حس کند.

۹-نام مشتری را بپرسید و در جایی یادداشت کنید.

۱۰-سعی کنید ایستاده صحبت کنید. این موضوع باعث ترشح آدرنالین بیشتر از مغز می شود و تسلط شما می رود.

۱۱-نکات کلیدی جلوی چشمتان باشد.

۱۲-شمرده صحبت کنید.

۱۳-در زمان بازاریابی تلفنی، چای، روزنامه ممنوع است.

۱۴-به اعتقادات مشتریان احترام بگذارید.

۱۵-تلفن را درست نگه دارید تا صدای شما واضح باشد.

۱۶-تصویر درستی از خود و موسسه و محصولی به مشتری ارائه دهید.

۱۷-مؤدب باشید.

۱۸-شکست و موفقیت را در بازاریابی تلفنی، تحلیل نمایید. (نرخ تعداد موفقیت ها را در هر ماه با ماه های قبل مقایسه کنید و علت های احتمالی را بیابید)

۱۹-در ابتدا صدایتان را ضبط و به آن گوش دهید، این باعث می شود تا عیوب کارتان را پیدا کنید و با تمرین و مهارت آنها را برطرف نمایید.

۲۰-وسط حرف مشتری صحبت نکنید و از موضوع اصلی خارج نشوید.

۲۱-اطلاعات خود را در مورد رقبا افزایش دهید.

۲۲-تندنویسی کنید و نکات کلیدی را ثبت کنید

۲۳-برنامه‌ای برای افزایش تعداد تماس‌های مفید داشته باشید.

۲۴-در پایان مذاکره یک جمع بندی صحیح داشته باشید.