عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

چرا مشتری به حرف های شما گوش نمی کند؟

آیا تا به حال برای تان اتفاق افتاده که چند دقیقه برای مشتری صحبت کنید و آن هیچ عکس العملی نشان ندهد و در نهایت بگوید: «نه، نمی خواهم»؟ آیا این احساس را داشته اید که دارید با دیوار صحبت می کنید؟ آیا زمانی که در حال ارائه محصول خود بوده اید جواب منفی مشتری را از همان ابتدا در چشمانش خوانده اید؟

هر انسانی دوست دارد که صدایش شنیده شود اما گاهی اوقات جلب کردن توجه مخاطب کار سختی است. هیچ چیز بدتر از این نیست که وقتی در حال صحبت کردن با مشتری هستید احساس کنید که فقط خودتان در مکالمه حضور دارید و مشتری توجهی به شما نمی کند. در چنین شرایطی بهتر است بدانید که مهم ترین مشکل خود شما هستید. بسیاری از افراد گوش کنندگان خوبی نیستند اما شما باید دلیلی برای گوش کردن به آنها بدهید.

در ادامه به برخی از اشتباهاتی که فروشندگان در ارتباطات خود با مشتریان مرتکب می شوند که باعث می شود مشتری به حرف آنها گوش نکند، اشاره شده است. تشخیص و درمان این اشتباهات کار آسانی است.

فروشنده غر می زند

چرا فکر می کنیم که مشتری حاضر است وقت باارزش خود را برای شنیدن به غرزدن های ما صرف کند؟ برخی از نیروهای فروش جای فروشنده و مشتری را اشتباه می گیرند. به جای اینکه فروشنده به شکایت ها و نارضایتی های مشتری گوش کند انتظار دارد مشتری برای او وقت بگذارد.

فروشنده فقط درباره خودش صحبت می کند

مکالمه یک مسیر دوطرفه است و فردی که با صحبت کردن فقط درباره خودش این قانون را رعایت نکند، محکوم به بی توجهی است. اگر خیلی دوست داریم درباره خودمان صحبت کنیم می توانیم از شبکه های اجتماعی که تعدادشان هم کم نیست، استفاده کنیم و در صفحات شخصی مان هر چقدر می خواهیم درباره خودمان بنویسیم.

فروشنده حرف مشتری را قطع می کند

زمانی که مشتری در حال صحبت کردن است، فروشند باید سراپا گوش باشد و به هیچ وجه صحبت مشتری را قطع نکند. قطع کردن صحبت مشتری تمرکز او را به هم می زند و افکار او را به هم می ریزد. شاید هنگامی که مشتری در حال صحبت کردن است، نکته ای به ذهن شما بیاید که حتما باید آن را بگویید. در این شرایط می توانید نکته مورد نظرتان را یادداشت کنید و وقتی صحبت های مشتری به پایان رسید، درباره آن با مشتری گفت و گو کنید.