عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

مزایای بودجه ریزی عملیاتی

 1. درصد تحقق اهداف در هر لحضه مشخص است
 2. هزینه های صرف شده برای هر هدف قابل محاسبه و گذارش گیری است.
 3. مدیریت و کاهش هزینه ها در کنار افزایش بهره وری
 4. اهداف واستراتژی ها اولویت بندی شده اند
 5. تاثیر تغیرات محیطی در برنامه ریزی وبودجه ریزی لحاظ می شود .
 6. اثربخشی فعالیت های سازمان مورد توجه واستخراج است.
 7. براورد وپیش بینی اعتبار مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف دقیق است.
 8. بین بودجه ریزی و نتایج عملکرد ارتباط مستقیم و دقیقی وجود دارد.
 9. مسئول اجرای هر فعالیت در راستای اهداف سازمان مشخص است.
 • تقسیم وظایف سازمانی عادلانه تر خواهد بود.
 • امکان خود اظهاری در راستای گزارش عملکرد برای کارکنان سازمان وجوددارد .
 • امکان اجرای نظام تشویق و تنبیه به صورت عادلانه فراهم است.
 • سازمان به سمت خود نظمی و بهبودعملکرد و بهره وری بیشتر حرکت میکند.
 • کاهش فساد مالی واداری در اثر امکان سنجش عملکرد.
 • تاثیر عملکرد بر میزان حقوق ومزایای سازمانی
 • تحقق امکانی برای ارزیابی عملکرد مدیران

بودجه ریزی عملیاتی شیوه جدیدی از بودجه ریزی نیست بلکه ادامه وتکامل شیوه های قبلی بودجه ریزی است که در طول زمان با توجه به ارتقاءسطح دانش وتجربه بشر ،توسعه یافته است .

در واقع بودجه ریزی عملیاتی نه یک نیاز بلکه یک الزام در راستای افزایش بهره وری در کنار کاهش هزینه های سازمانی است.

ما نهایت تلاش خود را در راستای طراحی و پیاده سازی سامانه ای مبتنی بر بودجه ریزی عملیاتی همراه  با زیر سیستم مدیریت استراتژیک به کار بسته ایم . امیدواریم با راه اندازی و استفاده از نرم افزار مدیریت استراتژیک ، شامل برنامه ریزی استراتژیک (Scenario Planning & swot)، بودجه ریزی عملیاتی(ABC) و همچنین کنترل استراتژی و استراتژیک منتهی به خودکنترلی (Self-control) بتوانید در کوتاه ترین زمان ممکن با حداقل هزینه و حداکثر بهره وری به بهترین ها برسید. این آرزوی قلبی و صمیمانه ماست .

نویسنده : علی سامی