سلام پسری ۲۸ ساله هستم استان البرز من متاسفانه سادیس م دارم مشاوره رفتم کمی بهتر شدم اما مشاوره ام میگه پیشنهاد میکنم با دختری ازدواج کن که مازوخسیم داره میتونید مکمل هم باشید اگه کسی رو می شناسید معرفی کنید چون میدونم با آدم معمولی نمیتونم ازدواج کنم Saeid1368rz@gmail.com