عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

قدرت باورنکردنی کلمات

كلمات مانند جواهراتي هستند كه زماني ارزششان را بيشتر درك مي كنيم كه با استفاده درست و بهتر از اين دارايي ميتوانيم ارتباطهاي بهتر، تغيير جايگاه بهتر و موقعيت شغلي بهتر و به صورت كلي زندگي خويش را با همين كلمات ساده تغيير دهيم. داستان زير يكي از قديمي ترين داستان ها در بيان قدرت كلمات است كه پيشنهاد ميكنم تا انتها آن را مطالعه نماييد. چند قورباغه از جنگلي عبور ميكردند كه ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال عميقي افتادند. بقيه قورباغه ها در كنار گودال جمع شدند و وقتي ديدند كه گودال چقدر عميق است، به دو قورباغه ديگر گفتند كه ديگر چاره اي نيست، شما به زودي خواهيد مرد. دو قورباغه اين حرفها را نشنيده گرفتند و با تمام توانشان كوشيدند كه از گودال بيرون بپرند. اما قورباغه هاي ديگر مدام مي گفتند كه دست از تلاش بر دارند، چون نميتوانند از گودال خارج شوند و خيلي زودخواهند مرد. بالاخره يكي از دو قورباغه، تسليم گفته هاي ديگر قورباغه ها شد و دست از تلاش برداشت و به داخل گودال افتاد و مرد. اما قورباغه ديگر با تمام توان براي بيرون آمدت از گودال تلاش مي كرد. هرچه بقيه قورباغه ها فرياد ميزدند كه تلاش بيشتر فايده اي ندارد، او مصمم تر ميشد؛ تا اينكه بالاخره از گودال خارج شد. وقتي بيرون آمد، بقيه قورباغه ها از او پرسيدند: (( مگر تو حرفهاي ما را نمي شنيدي؟)) معلوم شد كه قورباغه ناشنواست. در واقع، او در تمام مدت فكر ميكرده كه ديگران او را تشويق مي كنند. ⭕️نكته مهم، بارها گفته ام هنگامي كه در مسير سخت پيشرفت قرار ميگيري و در حال بالا رفتن هستي و هر لحظه احساس نفس تنگي ميكني، ديگران به كمك تو نخواهند آمد، آنها سعي مي كنند تو را منصرف كنند ويا تو را به ته پرتگاه پرت كنند، آنها اين كار را به خاطر تو نمي كنند، آنها به خاطر بزدليشان اين كار را ميكنند چون ميدانند كار و راه تو درست است ولي مانند تو شجاعتش را ندارند.