عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

فناوری‌های همگرا، مرزهای در حال جابجایی

همگرایی فناوری‌ها ، نویدبخش تحولات عظیمی در زندگی بشر هستند.از مهم‌ترین دستاوردهای این همگرایی، می‌توان به تعامل مغز-ماشین، فناوری‌های تشویقی،داروهای مولکولی و زیست‌ شناسی هم‌افزا اشاده کرد.

♻️ عدم قطعیت‌هایی نیز در این مساله وجود دارند که مانع از قضاوت دقیق این همگرایی‌ها می‌شوند.

♲ با آغاز قرن بیست و یکم بیشتر مردم دیگر با انقلاب‌های فناورانه هیجان‌زده نمی‌شوند. قرن بیستم فناوری اطلاعات و فناوری زیستی را برای ما به ارمغان آورد: فناوری‌های کلیدی برای نوآوری مانند رایانه‌ها، اینترنت وگیاهان اصلاح ژنتیکی شده. در گذار به قرن بیست‌ویکم دو توسعه مهم دیگر: نانوفناوری (پژوهش و طراحی مواددرکوچک‌ترین اندازه ممکن) و علوم شناختی نیز وارد شدند.

▫️▫️▫️اما این پایان آن چیزی که باور داریم نیست. در انتهای سال ٢٠٠٢ «روکو و بینبریج» (Roco & Bainbridge)، سازمان‌دهندگان کارگاه «فناوری‌های همگرا: ارتقای عملکرد بشر» تنها انقلابی دیگر در فناوری را نوید ندادند بلکه از عصری جدید سخن گفتند؛ رنسانسی تازه! دردیدگاه آنهامرزهای میان علوم شناختی، زیست‌فناوری، فناوری اطلاعات و نانو فناوری (شزان) ناپدید خواهند شد و این راهی جدید برای مفهوم جامع بی‌سابقه‌ای ازآنچه به معنای بشر است؛ از نحوه ارتباط کوچک‌ترین قطعات در بدن ما تا نحوه تفکر و احساسات ما باز می‌کند.

🔘 در قرن بیست‌ویکم انسان‌ها بسته به رسالتشان می‌توانند خود را به‌سرعت ارتقا دهند.