عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

طراحی و پیاده سازی نرم افزار مدیریت استراتژیک

امروزه سازمان‌ها در محیطی پویا، پرابهام و متحول فعالیت می‌کنند. یکی از بارزترین ویژگیهای عصر حاضر، تغییرات و تحولات شگرف و مداومی است که در طرز تفکر، رویکردها، ارزش‌های اجتماعی، روش‌های انجام کار و بسیاری از پدیده‌های دیگر زندگی به چشم می‌خورد.

کثرت تغییراتی که سازمانها با آنها مواجه­اند، از چنان فشار و نیرویی برخوردار است که هر نوع مقاومتی را در هم کوبیده و همه را با خود به جلو می‌برد. به عبارت دیگر،‌ وسعت و تنوع نیروی تغییری که بر پیکر سازمان­های امروزی وارد می‌آید، به قدری زیاد است که برای آنها چاره‌ای جز انطباق و پاسخگویی به این تغییرات وجود ندارد.

بنابراین سازمانهای دولتی، تجاری، آموزشی، صنعتی و یا خدماتی، برای پاسخگویی به نیازهای محیطی شکل می‌گیرند. سازمان‌های موفق سازمان‌هایی هستند که نیازهای محیط را تامین می‌کنند. اما واقعیت این است که بدون نرم افزار مدیریت استراتژیکسازمان­ها نمی‌توانند به نتایج مورد انتظار دست یابند، لذا در چنین شرایطی انتخاب نرم افزار در جهت استراتژی مناسب و موثر برای سازمان‌ها اهمیت خاصی پیدا می­کند. سازمان‌ها با شکار فرصتها و پرهیز از تهدیدات محیطی و شناخت و بکارگیری قوت­ها و اصلاح ضعف­های درونی خود تلاش می‌کنند تا تعادل پایداری را میان تغییرات محیطی و توانمندیهای درونی خود ایجاد نمایند. مدیران عالی بدون استراتژی مناسب نمی‌توانند افراد و منابع را به شیوه‌ای کارآمد سازماندهی کنند. آنها حتی نمی‌توانند تصویری روشن از آنچه مورد نیاز سازمان است، داشته باشند. مدیران بدون استراتژی قادر نیستند با اعتماد به نفس، دیگران را هدایت کنند یا از آنان بخواهند (یا انتظار داشته باشند) که دستورات آنها را به اجرا در آورند و نیز بدون استراتژی، مدیران و کارکنان فرصت یا امکان چندان زیادی برای تامین اهداف نخواهند داشت و نیز نمی‌دانند در چه زمان و در کجا از مسیر اصلی خارج یا منحرف شده‌اند. به بیانی دیگر برنامه‌ریزی استراتژیک به شما می‌گوید که به کدام سو باید بروید و منابع‌تان را در همان جهت بکارگیرید.

پیچیدگی محیط و تعدد عوامل تاثیرگذار بر سازمان‌ها،‌ امروزه مدیران را بر آن داشته است تا از رویکرد نرم افزار مدیریت استراتژیک در جهت تدوین استراتژی‌ها و تصمیمات کلان شرکت بهره‌ گیرند.

این رویکرد سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا با توجه به توانایی‌های درونی و فرصتهای محیط مناسب‌ترین راه را برای رسیدن به اهداف بلند مدت خود شناسایی نمایند.

نرم افزار مدیریت استراتژیک می‌تواند در سازمان‌ها نوعی تفکر را حاکم کند تا تمامی اجزاء آگاهانه در گروهی از فعالیت‌های منسجم و مرتبط، نقش‌آفرینی نمایند به گونه‌ای که شرکت در مسیر چشم‌انداز خود قرار گیرد.

تدوین برنامه استراتژیک سازمان‌ها که با مشارکت کلیه ارکان سازمان امکان پذیر می‌باشد، کمک می‌کند تا برای پرسش‌های زیر، پاسخهای مناسبی حاصل شود:

  • با در نظر گرفتن کلیه عوامل داخلی و خارجی و نیز انتظارات ذینفعان، ماموریت سازمان چیست و چه باید باشد؟
  • با توجه به توانمندی‌های موجود و آتی و با نگاه به برنامه‌های بلند مدت توسعه کشور، دولت و صنعت در زمینه کار سازمان، چه اهداف و مقاصدی برای یک دوره بلندمدت (برای مثال ۵ ساله) برای سازمان متصور خواهد بود؟
  • سازمان برای تحقق اهداف و ماموریت خود چه استراتژی‌هایی را باید محور فعالیت خود قرار دهد؟
  • نقش ارکان شرکت در اجرای استراتژی‌ها چیست؟ و چگونه می‌توان آنها را ارزیابی نمود؟