عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

شکست آبشاری و فناوری هراسی

در آینده زندگی ما غرق در تجلیات فناورانه خواهد شد،اما یادمان باشد که فناوری‌های پيچيده همواره موفق نيستند.
در گذشته، اگر ابزاری خراب می‌شد، تعمير آن کمابیش ساده بود. اگر ماشين شما كار نمي‌كرد، چهار يا پنج مساله وجود داشت كه میتوانست عامل خرابی باشد و تعمير هر يك از آنها توسط راننده، به سادگی امکان پذیر بود.
امروزه مشكلات پیچیده‌تر شده و به احتمال زياد، به تنهایی قادر به حل مشكل نخواهيد بود.
افزون براین، با هوشمند شدن و ارتباط بيشتر وسایل، اين خرابی‌ها ممكن است بسيار فاجعه آمیز تر شود.
عبارت شكست آبشاری (Cascading Failure) به خرابی در يكي از اجزای شبكه اشاره دارد كه میتواند تمام شبكه را به زانو در آورد.
اگر كليد خانه را گم كنيد، مشكل بزرگی است، اماً دنيا به آخر نمیرسد. در آينده كليد خانه وجود ندارد! شما توسط كارت هوشمند و يا سنجش زيستي وارد خانه ميشويد.
بنابراين اگر كارت هوشمند شما گم شود يا حسگر اثر انگشت شما از کار بیفتد، مشكل و دردسر بزرگي پيش آمده، چون ممكن است رمز آن به ساير ابزار درون خانه ما نيز متصل شده باشد.
بنابراين قادر به روشن كردن سيستم گرمايش مركزي و يا درست كردن يك فنجان قهوه نیز نخواهيد بود، چون تنظيمات دستگاه گرمايش مركزی و دستگاه قهوه ساز شخصی سازي شدهِ شما، به كارت هوشمند افراد خانوار يا سيستم ورودي متصل شده است.
بنابراين مردم به دنبال محصولات قديمی با فناوری با پیچیدگی كمتر خواهند بود و يا محصولات جديد را قطعه قطعه ميیكنند تا اجزای غيرضروري را بر دارند.
در بلند مدت، فناوری اين مشكل پيچيده را حل خواهد كرد (اما نمي‌توان به آن اعتماد كرد) سناريوی محتمل‌تر ديگر اينست كه شرکت‌ها به اختراع و توليد اسباب بازی‌هایی مانند يخچال اينترنتی ادامه می‌دهند و برخي ارواح فريب خورده نيز آنها را خريداري می‌کنند!
زندگي ما در حال حاضر به اندازه كافي پيچيده است و ما فناوری‌های رویایی مانند خانه‌هاي هوشمند را نمی‌خواهیم، مگر اينكه ثابت شود كه اين ابزار جديد نسبت به نوع قبلی برتری دارد.
آيا فناوری های تازه زندگي را ساده‌تر مي‌كند و آيا اين وسيله دنيا را به مكان بهتري تبديل مي‌كند؟
بی تردید فناوریها دشواریهایی را نیز باخود به همراه دارند و ما برای انتخاب درست باید به قابلیتها و دشواریهای فناوری بیندیشیم.