عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

سه گام برای تبدیل نظام سنجش عملکرد به کار روز مره

گام اول : چه چیزی را باید اندازه بگیریم ؟

 • تعریف اهداف

  • با اندازه گیری عملکرد چه چیزی به دست می آید؟
  • چه باید کرد تا استراتژی ها محقق گردند؟
  • چگونه خدمات بهتری ارائه کنیم؟
  • چگونه فرایند های کاری را بهبود دهیم
  • چه مهارت هایی برای سرامدی مورد نیاز است؟

 

 • تعریف عوامل کلیدی موفقیت :

برای هر هدف دو یا سه کاری که به شما در رسیدن به هدف کمک اساسی می کنند را مشخص کنید ، اینها عوامل کلیدی موفقیت شما هستند.

مثال : جدول نمونه هایی از عوامل کلیدی موفقیت :

نمونه هایی از عوامل کلیدی موفقیت
هدف عوامل کلیدی موفقیت
کاهش حوادث کاری ·         آموزش کارکنان در مورد استفاده مناسب از تجهیزات

·         تامین تجهیزات ایمنی مناسب

·         بازرسی مستمر و ایمنی

تسهیم تجارب ·         بهبود آموزش ها و راهنمایی بدو استخدام

·         پاداش به تسهیم یا پذیرش ایده های جدید

 

تعریف معیار های عملکرد :  معیار های عملکرد نشان می دهد تا چه حد به عوامل کلیدی موفقیت که تعیین کرده اید دست یافته اید. این معیار نوع داده هایی را که باید جمع کنید را نیز نشان می دهد.

مثال : جدول نمونه هایی از معیار عملکرد:

نمونه هایی از معیار عملکرد
عوامل کلیدی موفقیت معیار عملکرد
آموزش کارکنان در مورد استفاده مناسب از تجهیزات ·      تعداد کارکنانی که دوره آموزشی را با موفقیت گذرانده اند.
پاداش به تسهیم یا پذیرش ایده های جدید ·      تعداد ایده ای جدیدی که  در واحد های کسب و کار پذیرفته شده است.

·      تعداد تجربه های برتر که در سیستم مدیریت دانش شرکت ثبت شده است.

 

 

گام دوم : جمع آوری داده های عملکرد (داده های معیار ها)

 

 • تعیین اهداف کمی برای معیار ها : تعیین اهداف کمی تا حدود زیادی  هنر است.

 

نکته هایی برای تعین اهداف عملکرد :

 

 • کارکنان را مشارکت دهید ، آنها به کار نزدیک تر هستند و در ضمن نسبت به فرایند و هدف تعیین شده احساس مالکیت خواهند کرد.
 • از روند گذشته به عنوان مبنایی برای گذشته استفاده کنید.
 • نظر مدیر مافوق را لحاظ کنید.
 • از تحلیل سوات(swot) استفاده کنید. از خود بپرسید چه اهدافی برای بهره گیری از قوت و فرصت ها و و حداقل نمودن پیامد های تهدید ها و ضعف ها مناسب است؟
 • از مشتری و ذینفعان بازخورد بگیرید.
 • از شاخص های متوسط صنعت استفاده نمائید.
 • اقدامات لازم پس از تعیین هدف کدام هستند و یا چه اقداماتی باید تغییر نمایند.؟

 

 

 

گام سوم : تفسیر داده های عملکرد :

تفسیر داده های عملکرد کار پیچیده ای است . در بسیاری از سازمان ها ، واحدی با کارشناسان خبره در تحلیل های آماری و رگرسیون و سایر رویکرد ها و ابزار های تحلیل داده ها این کار را انجام میدهند.

هنگام تفسیر نتایج به دنبال چه چیزی باید باشیم :

 • مقایسه عملکرد واقعی با اهداف (اعداد بدست آمده در ارزیابی را با اهداف تعیین شده مقایسه نمائید) :

مقایسه نتایج ارزیابی با اهداف ممکن است به نتایج زیر منتهی گردد:

 • ما به هدف نرسیده ایم ، باید تلاش را مضاعف نمائیم.
 • روند نرخ خطا کاهشی است ،هنوز به هدف نرسیده ایم ولی در جهت درست حرکت می کنیم.
 • هدف تعیین شده بسیار بلند پروازانه است ، بهتر است در میزان هدف تجدید نظر کنیم.
 • شاید داده ها معتبر نباشند ، چگونه از درستی آنها مطمئن شویم؟