عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

به زودی تکنولوژی خاموش وارد زندگی بشر می شود

دنیای آینده امکانات بسیاری برای اتصال مداوم‌مان به اینترنت فراهم خواهد کرد؛ اینترنتی که نه تنها رایانه‌ها و انسان‌ها در گره‌های نهایی‌اش هستند، بلکه «اشیا» هم.
روند نوین فاوا گشودن قلمروی اینترنت به روی اشیای برنامه‌پذیر و همیشه متصلی است که به افراد امکان می‌دهد نور، حرارت و تردد به منزل را تنظیم و کنترل کنند، سیستم ضدسرقت خودروشان را فعال و غیر فعال کنند، از یخچال‌شان بخواهند کمبودهای شام را سفارش دهد، خودرو خودران گوگل را سر وقت به مهد کودک بفرستد، … و این‌ها تنها چند نمونه‌ای است که «اینترنت اشیا» هم‌اکنون در دسترس گذاشته یا در آینده‌ی نه چندان دور خواهد گذاشت و صد البته ذهن خلاق خوانندگان می‌تواند کاربردهای پیشرفته‌تر در منزل، تفریح، کار، تجارت و صنعت را تجسم کند.
🔸کسی چه می‌داند، شاید چنان که میچیو کاکو، فیزیک‌دان و آینده‌پژوه برجسته، در کتاب «آینده‌ی ذهن» مطرح کرده، روزی که ارتباط بی‌سیم مغز با رایانه، مغز با اشیا‌ و حتی مغز با مغز از راه اینترنت میسر شود، چندان دور هم نباشد.