عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

من یک زنم و می خواهم رانندگی کنم!

توی ترافیک ایستاده بودیم. گفت میدونی این ترافیک چیه؟ اینجا مدرسه است. زنا میان دنبال بچه هاشون. یه ماشین انداختن زیرپاشون خیابونا رو ریختن به هم. زن رو چه به رانندگی؟ زن باید بره تو آشپزخونه. والا!

سکوت کردم. گفت: ببین این خانمه رو. از اینجا راهنما زده. آخه بذار برسی نزدیک مدرسه.
گفتم: خانمتون رانندگی می کنه؟ خندید. گفت: نه! می ترسه. می چسبه به فرمون.
گفتم: میدونی چرا؟ چون شما بهش اعتماد نداری. بهش جرات نمیدی. میدونی آنجلا مرکل صدراعظم آلمان زنه. یعنی رانندگی تو خیابون از حکومت کردن تو آلمان سخت تره که ما به زن ها و دخترامون اینقدر اعتماد نداریم؟
نگاهم کرد. انتظار نداشتم بگوید: آه! تو مرا متحول نمودی! این جور آدم ها را گاه فقط صدای کلنگ گورکن ممکن است از خواب بیدار کند.

☑️⭕️تحلیل و تجویز راهبردی:
آنچه در بالا خواندیم نوشته دردمندانه احسان محمدی بود.
بی شک دیوارهای ذهنی و سقف های شیشه ای بسیار خطرناک تر از دیوارهای دیدنی و فیزیکی هستند و ما در انبوهی از دیوارهای ذهنی زندگی می کنیم. جالب این جاست که چون ذهنی و شیشه ای است کمتر آن ها را می بینیم و به همین خاطر به آن خو گرفته ایم. یکی از این دیوارهای ذهنی، نگرش ما (هم مردان و هم زنان) به توانمندی های زنان است. چرا نوشتم هم مردان و هم زنان، چرا که ظاهرا هر دو گروه (زنان و مردان) این سقف های شیشه ای را پذیرفته ایم. هر دو گروه باید باور کنیم و هر دو گروه باید دیدگاه هایمان را تغییر دهیم. مردان باید اعتماد کنند به نیمی از جامعه و زنان نیز باید اعتماد به نفس بیشتری را نشان بدهند. هیچکدام به تنهایی نمی تواند ما را نجات دهد.

چه می توان کرد؟
۱- مردان به جای تمسخر رفتار و عملکرد زنان به نتایج فاجعه آمیز عملکرد خود بنگرند و به خود یادآوری کنند هر بیست دقیقه یک جنازه به خاطر تصادفات رانندگی؛ این کارنامه بیشتر شوماخرهای وطنی است نه خانم ها! بیشتر این حادثه ها را ما مردان غیوری می آفرینیم که به دست فرمان مان می نازیم و مدام افسرها را نفرین می کنیم که به زن ها گواهینامه داده اند!

۲- زنان خود را بیشتر در معرض تجربه، امتحان و آزمون و قضاوت و انتخاب قرار دهند. این سد با وعظ و خطابه شکسته نخواهد شد به تجریه و اثبات عملی شکسته خواهد شد. فقط کافی نیست بگوییم آنجلا مرکل صدراعظم آلمان است و ترزا می نخست‌وزیر بریتانیاست. باید در انتخابات شوراها، مجلس، ریاست جمهوری و انتصابات مدیریتی کاندیدا شد و سهم گرفت. از سیستان بلوچستان بیاموزیم. در همین دوره ٤١٥ زن به شوراهای شهر این استان راه یافته‌اند! این یکی از شیرین ترین خبرهایی بود که در این چند مدت خوانده ام.

۳- هر زمان خواستیم در مورد عملکرد زنان حرفی بزنیم و نقدی کنیم، به خود یادآوری کنیم که آن ها خواهران، مادران، فرزندان ما هستند. آیا دوست داریم فرزندان ما، پرورش یافته زنانی جسور، با اعتماد به نفس، قدرتمند باشند یا … نسل بعدی فقط با پدرانی با اعتماد به نفس کاذب نمی تواند به جایی برسد.

زنان نیمه دیگر ما هستند. توهین به زنان، توهین به خودمان است و تخریب نسل فعلی و بعدی است. یکی از بهترین «سرمایه گذاری های راهبردی اجتماعی»، برداشتن دیوارهای ذهنی و سقف های شیشه ای پیش روی زنان این سرزمین است.