عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

رویکردهای مدیریت استراتژیک: استراتژی جودویی

✅توصیه عاقلانه در مورد رقابت با رقبای بزرگ این است که تا حد ممکن با آنها مواجه نشوید و بخش هایی از بازار را هدف قرار دهید که رقیب به هر دلیلی وارد آن نشده است (استراتژی اقیانوس آبی)

✅اما وقتی در یک بازار اشباع شده فعالیت می کنید که افزایش سهم مشتری به معنی کنار زدن رقبا می باشد. رقابت اجتناب ناپذیر است.
✅در چنین حالتی رقبا برای گرفتن سهم بازار بیشتر از هر ترفند ممکنی استفاده خواهند نمود و محیط کسب و کار شما به میدان جنگ بی شباهت نخواهد بود. برای زنده ماندن در میدان جنگ و در مقابل دشمنان بزگتر از خود نیاز به مهارت رزمی دارید و استراتژی جودویی این مهارت را به شما آموزش می دهد.

✅فلسفه ورزش جودو بر استفاده از قدرت و وزن حریف بر علیه خود او بنا نهاده شده است که برای مقابله با رقبای بزگتر از خود ایده بسیار جذابی می باشد. البته استراتژی جودویی به شما برخی تکنیک ها را آموزش می دهد اما در واقعیت همانند هر مبارز دیگری برای پیروز شدن نیاز به تلاش فراوان و خلاقیت در مبارزه دارید.

✅استراتژی جودویی در کتابی با همین و توسط DAVID B YOFFIE و MARY KWAK مطرح شد و شکل جدید و کاربردی‌تری از استراتژی‌های رقابتی را به نمایش گذاشت.

✅این ایــده بر اساس شباهت‌های بالقوه‌ای پایه‌ریزی شد که بین این نوع استراتژی و ورزش جودو وجود داشت. اقتصاد جودویی راهبردی است که به یک شرکت اجازه می‌دهد که از رقیب بزرگ‌تر به عنوان مزیت برای خود بهره بگیرد.

✅نکات مهم در استراتژی‌ جودویی

📌تسلط بر حرکت: استراتژی جودویی همانند ورزش جودو، با حرکت شروع می‌شود. در جودو، حرکت هم جنبه تهاجمی و هم جنبه دفاعی دارد. رقیبان از سرعت عمل و چابکی خود استفاده کرده و در موقعیتی قرار می‌گیرند که نسبتاً پر قدرت است در حالی که سعی دارند‌ از حمله اجتناب کنند. تدابیر مشابهی می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا قدرت بازار را در دست بگیرند و آن را از دسترس رقبای قدرتمند دور نگه دارند.

📌کنترل تعادل: حرکت می‌تواند به شما کمک کند که از مبارزات رو در رو و مستقیم با رقبای قوی‌تر و بزرگ‌تر خودداری کنید. اگرچه باید در عرصه مبارزه به رقابت پرداخت. در استراتژی جودویی و در جودو، باید یاد گرفت که با رقیبان درگیر شد و این جایی است که نقش تعادل مهم می‌شود.

📌 تسلط بر قدرت اهرمی: دو تاکتیک اول شما را از زمین خودرن نجات می دهد اما برای شکست دشمن باید او را زمین بزنید. نقطه اهرمی جایی است که با کمترین صرف نیرو بیشترین اثرگذاری حاصل می شود. برای شکست حریف باید نقاط اهرمی را بشناسید.