عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

درسی از شکارچیان میمون

در آفریقا روش جالبی برای شکار میمون وجود دارد. شکارچی مقداری غذای مورد علاقه میمون را در شکاف درخت یا تخته سنگ قرار می دهد و گوشه ای به انتظار می نشنید.

✅بلاخره یک میمون که شاهد این ماجرا هست تسلیم حس کنجکاوی خود می شود و دست خود را در شکاف فرو می کند. حال میمون غذای محبوبش را در دست دارد اما دست مشت شده اش از سوراخ بیرون نمیاید.

✅حیوان که شاهد نزدیک شدن شکارچی است جیغ و داد می کند اما از سوی دیگر جرائت باز کردن مشت خود و رها کردن غذای محبوبش را ندارد. میمون موقعی میفهمد باید مشتش را باز و فرار کند که دیگر خیلی دیر است زیرا اسیر شکارچی شده است.

✅اصل این داستان بر این بنا نهاده شده است که قربانی بخاطر منافع کوچک، خود را گرفتار تله می کند، اما همچنان شانس رهایی وجود دارد به شرطی که از منافعی که به دست آورده، بگذرد. قربانی در مقابل از دست دادن منافع مقاومت می کند و این تعلل باعث از دست دادن منافع بسیار بزگتری برای وی می شود.

 

✅ شاید فکر می کنیم آدمها بسیار باهوش تر از میمون ها هستند و گرفتار چنین تله ای نمی شوند، اما اگر کمی دقیق تر به اطرافمان نگاه کنیم در بسیاری از مواقع، شکارچی، میمون و غذای محبوب را پیدا خواهیم کرد.

📌به عنوان نمونه به بازار مسکن یا طرح های فروش برخی شرکت ها و اتفاقاتی که در آن می افتد دقت کنید که چگونه با یک منفعت کوچک افراد هزینه های بیشتری متحمل می شوند و فرصت های زیادی را از دست می دهند.

✅در دنیای کسب و کار نیز بعضا رفتاری که شرکت ها در مورد بخش خاصی از بازار، محصولات و مشتری دارند شبیه رفتار میمون هاست.

📌 مثال سنتی سقوط IBM شاید نمونه ای از این داستان در دنیای کسب وکار باشد. IBM منافع بازار کامپیوترهای شخصی را درک کرده بود. این بازار در مقابل بازار کامپیوترهای بزرگ که تخصص اصلی شرکت بود بسیار کوچک بود اما بخش زیادی از توان شرکت را درگیر خود کرده بود بعلاوه در این بازار شرکت مغلوب رقبای کوچکتر شده بود. این روند کم کم روی بازار اصلی شرکت هم تاثیر گذاشته بود و رقبایی مثل اوراکل در حال تصاحب سهم IBM بودند ، تعلل در رها کردن این بازار به قیمت نابودی IBM تمام می شد تا اینکه گرستنر (مدیرعامل افسانه ای IBM) بادام زمینی ها را رها و شرکت را نجات داد.

📌در کسب و کار و زندگی شخصی خود دقت کنیم، شاید منافعی که روی آن تاکید داریم همان بادام زمینی هایی باشد که نگه داشتنشان به قیمت از دست دادن منافع بسیار بزگتری تمام خواهد شد.