عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

خلاصه کتاب؛ تفکر استراتژیک

برای تفکر استراتژیک که یک فرایند است باید مهارت های آن را یاد بگیرید، ابتدا نحوه شناخت محیط را می آموزید و سپس اهدافی را که باید بدانها دست یابید را شناسایی می نمایید ، با این کار زمینه تصمیم گیری استراتیک فراهم میشود. سپس یاد می گیرید چگونه پنج مهارت مهم تفکر استراتژیک( تعیین روابط ، الگوها و روند ها در محیط کسب و کار ، تفکر خلاق ، تحلیل اطلاعات ، اولویت بندی کارها و انتخاب اقدام ها  ) را به کار گیرید.

تفکر استراتژیک :

تفکر استراتژیک به تحلیل فرصت ها و مشکلات از نگاهی جامع می پردازد و پیامد های احتمالی کارهای شما را بر دیگران مد نظر قرار می دهد. متفکران استراتژیک تصویر آینده را ترسیم می کنند و رویکردی عملگرا  به چالش ها و مسائل روزمره دارند. آنان این کار را طی فرایندی مستمر انجام می دهند  و آن را یک اقدام نمی دانند.

وقتی استراتژیک بیاندیشید بر فراز کارهای روزمره قرار می گیرید و محیط بزرگتری را که در آن کار می کنید در نظر خواهید داشت . اطلاعات پیچیده و گاه مبهمی را جمع کرده و تحلیل می کنید و ازنتایج آن برای تعیین موضوع اصلی و اقدام های مناسب بهره می برید.

ویژگی های لازم برای قرار گرفتن در مسیر تفکر استراتژیک:

علاقه مندی   /  انعطاف پذیری   /   آینده نگری   /   مثبت اندیشی  /    استقبال از تغییر   /     عمق بخشی

 

اگر پیوسته پیامد کارهایتان را بر افراد مختلف مثل افراد تحت سرپرستی ، همکاران ، و مشتریان دنبال کنید به تفکر استراتژیک دست می یابید  و برای این کار باید رفتار های زیر را داشته باشید:

 • عقاید دیگرا را جویا شوید .
 • فرضیه های خود را در باره شیوه انجام کارها به چالش بکشید.
 • به آینده تمرکز کنید.
 • عواملی را که بر عملکرد شرکت و گروه شما موثر هستند ، شناسایی کنید و به بهبود آنها فکر کنید.
 • رقبا را رصد کنید.
 • مشتری و انتظارهایشان را ارزیابی مجدد کنید.
 • به دنبال آگاهی از پیشرفت هایی باشید گه در گروه ، شرکت و یا صنعت شما رخ می دهد.
 • با خواندن منابع مختلف و گزارش ها و شرکت در سمینار ها پیوسته یاد بگیرید.

 

گامهای تفکر استراتژیک :

مرحله اول : تعیین موضوع های استراتژیک:

 •  مشاهده تصویر کلان

  1. شناسایی و درک استراتژی های واحد و سازمان
  2. تحلیل مشتریان ،رقبا و صنعت
  3. تحلیل انتظار های ذینفعان

   1. شناسایی ذینفعان و انتظارات آنها
   2. جمع آوری اطلاعات از ذینفعان

 • گوش دادن به مسائل پنهان

 

 • تعیین اهداف استراتژیک

  1. درک اهداف مسئول سازمان
  2. تعیین اهداف برای خود در کنار اهداف مسئولان
  3. مشخص نمودن اولویت های استراتژیک که می خواهید پروژه هایتان به آن دست یابد.
  4. اهدافتان هوشمند (Smart) باشد :

:    S مشخص و معین

:  M قابلیت اندازه گیری

:   A تحقق پذیری

:   R واقع بینانه

:   T زماندار

 

مرحله دوم : به کارگرفتن مهارت ها

 • تعیین روابط ، الگوها و روند ها ( با این مهارت روابطه اجزای مختلف سازمان را می فهمید  ، الگو ترسیم می نمایید  و روند های وقایع و اطلاعات به ظاهر نامرتبط را شناسایی می کنید )

  1. بر اساس الگوها راهکار ها استخراج می شوند.
  2. با استفاده از الگو ها راحت تر اطلاعات را طبقه بندی می نمائید.

توجه : برای شناسایی روندها و الگوها در میان حجم بالای اطلاعات غیر مرتبط ، از خود بپرسید موضوع مشترک این اطلاعات یا وقایع مختلف چیست؟    این اطلاعات چه چیزی می خواهند بگویند؟

 

 

 • خلاقیت(خلق ایده ، راه حل جدید ،استقبال از اطلاعات جدید که با فرضیه های شما در تضاد است)

  1. فرضیه هایتان را به چالش بکشید.
  2. ایده های جدید (حتی غیر مرتبط) را جذب کنید.

 • طرح آرمانی ترسیم کنید.

 1. محیط را محیای خلاقیت نمائید(در مقابل ایده ها تدافعی عمل نکنید)

 • تحلیل اطلاعات

  1. شناسایی و تهیه لیست اطلاعات مهم تر و مورد نیاز( قانون پاره تو(۲۰-۸۰) )
  2. اگر اطلاعات بیشتر تغییری در پاسخهایی که به دنبال آنها هستید نمی دهد ، از چنین اطلاعات عبور کنید (از اطلاعات نامرتبط خلاص شوید).
  3. طرحی برای جمع آوری اطلاعات (کی ،کجا، نحوه و چه منابعی) داشته باشید.
  4. از دانش واطلاعات موجود بهره بگیرید و چرخ را دوباره اختراع نکنید.

 • اولویت بندی کارها

  • تعیین مهلت زمانی دقیق تحقق
  • تخمین زمان مورد نیاز
  • مقایسه زمان تخمین زده شده با زمان مورد نیاز برای تلاش مشابه
  • اقدامات پیش نیاز و پس نیاز را شناسایی کنید.
  • اقدامات را بر اساس اهمیت و حیاتی بودن (باتوجه به تصویر جامع) فهرست و مرتب کنید. مثلا یگ گزارش ضروری برای امروز عصر برای رئیس ممکن است با توجه به تصویر جامع حیاتی نباشد و اقدام استراتژیکی را تحت الشعاع قرار دهد.(معیاری برای واگذاری اختیارات)

 

 • انتخاب اقدام ها : تعیین اولویت ها و نیز شناسایی راه کارها

  1. شناسایی مزایا و معایب بالقوه یک ایده یا اقدام
  2. اگاهی از نتایج کوتاه مدت و بلند مدت گزینه ها و مقایسه آنها و ایجاد تعادل و اطمینان از این که این اقدام بر عملکرد سایر بخش های سازمان تاثیر منفی نمی گذارد.