عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

جهان آینده و چالش فرهیختگان

نویسنده :
دکتر سعید خزایی
جهانی شدن،پیدایش جهان شبکه ای ، پیشرفت های شتابان و بی ترحم فناوری و ظهور شبکه های اجتماعی از جمله عواملی هستند که شیوه های سنتی نقد وتحلیل محیط را به شدت دستخوش تحول کرده اند.

♲ فرهیختگان و برگزیدگان جامعه اما همچنان در مسیر نقد،تحلیل و پیش بینی سنتی محیط هستند.

♲ اتوماسیون کسب و کارهاو بهره گیری از روبات ها موجب بیکاری طبقه متوسط وضعیف شده است.

♲ در بسیاری از کشورهای فقیر دسترسی مردم به اینترنت و شبکه های اجتماعی بیش از دسترسی آنها به آب آشامیدنی است.

♻️ مردم جوامع فقیربا دیدن دنیای پر زرق و برق غرب گرایش بیشتری به مهاجرت پیدا میکنند،استانداردهای دوگانه جوامع،مردم را ناراضی ساخته یا وادار به مهاجرت می سازد.

♻️ کیفیت زندگی در بسیاری از جوامع بهبود یافته است اما برای این بهبود،بهای گزافی پرداخته اند:

▫️▫️فروپاشی کانون خانواده

▫️▫️شکاف نسلی

▫️▫️تغییر سبک زندگی و ایجاد تقابل بافرهنگ های سنتی

▫️▫️نابودی فرهنگ های کوچکتر
و از بین رفتن سنت های بومی و ملی از جمله پیامدهای ناخوشایند این تحول است.

♻️ در بسیاری از جوامع،از جمله کشور ما،قشر متوسط در حال نابودی است. جامعه به دو بخش بسیار غنی و بسیار فقیر تقسیم شده است.

♲ این مساله موجب افزایش تضاد طبقاتی و گسترش نارضایتی از سیاست های دولت است و به نظرنمی رسد این روند در کوتاه مدت متوقف شود.