عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

تکنیک پادشاه لخت!!!

حتما داستان پادشاه لخت را به خاطر دارید.
خیاطی وارد شهر شد و به پادشاه پیشنهادی ويژه داد: بهترین لباس دنیا را برایت می دوزم. این لباس را فقط حلال زاده ها می توانند ببینند. پادشاه با خوشحالی موافقت کرد.
بعداز مدت ها پادشاه نخست وزیر را به دیدن لباس فرستاد. اما وی هر چه نگاه کرد چیزی ندید، از ترس اینکه حرام زاده شناخته شود، به تعریف پرداخت. دیگران نیز چنین کردند.
تا بالاخره نوبت به خود پادشاه رسید البته او هم چیزی ندید و پیش خود گفت معلوم می شود من یکی در میان این همه حلال زاده نیستم! خیاط لباس موهوم را به تن پادشاه راست و درست می کردند و آن بیچاره لخت ایستاده بود و از ترس سخن نمی گفت.
قرار شد جشنی در شهر به پا شود تا پادشاه لباس تازه را بپوشد. مردم نیز با آنکه هیچ کدامشان لباسی بر تن پادشاه نمی دیدند، از ترس تهمت حرامزادگی لباس جدید را به پادشاه تبریک می گفتند.

کودکی از میان مردم فریاد زد این چرا لخت است؟ هرچه مادر بیچاره اش سعی کرد او را از تکرار این حرف منصرف کند نتوانست. کودک دوباره به سماجت گفت: چرا پادشاه لخت است؟ کم کم یکی دو بچه دیگر نیز همین حرف را تکرار کردند و بعضی از تماشاچیان با تردید این حرف را برای هم نقل کردند و دیری نگذشت که جمعیت یکپارچه فریاد زد که «پادشاه لخت است!»

☑️⭕️تجویز راهبردی:
یکی از کارهایی که همه ما می توانیم انجام دهیم اینست که گاهی و نه همیشه خود را به کودکی بزنیم و کودکانه سوال کنیم و اگر چیزی را درک نمی کنیم خیلی راحت در مورد آن سوال کنیم. بگذارید چند سوال کودکانه بپرسم:
چرا هتل ها در ساعت مشخصی پذیرش دارند و مبنای پرداخت شبانه است و نه ساعتی؟
چرا تابستان ها مدارس تعطیل اند و زمستان ها باز؟ چرا برعکس نیست؟
چرا اصلا رییس جمهور باید هفت روز هفته، هشت بار سخنرانی کند؟ نمی شود هر سه ماه یک بار بیاید تلویزیون و به جای صحبت های کلان، گزارش رسمی به مردم بدهد؟
چرا هر کار اداری داریم باید شناسنامه و کارت ملی را همزمان با هم ببریم. به جای این چرا از تشخیص بر مبنای اثرانگشت استفاده نمی کنند و همان را به بانک اطلاعاتی ثبت وصل کنند و بفهمند که من واقعا همان کسی هستم که ادعا می کنم؟

مبهوت بزرگی، عظمت، گذشته تاریخی، زیبایی امور نشوید. شما ساده و کودکانه سوال بپرسید. فقط به خاطر بسپارید که برای امور مهم چنین کنید. زمان و توان محدود خود را به امور بی اهمیت تخصیص ندهید. به زودی خواهیم دید که چند کودک دیگر نیز سر بر خواهند آورد! هیچ اشکالی ندارد که ما برخی چیزها را درک نکنیم. استراتژیست ها جرات دارند که بدیهیات را زیر سوال می برند و اگر چیزی منطقی به نظر نمی رسد به راحتی قبول نمی کنند.
بسیاری از امور هستند که در این جهان، قابل فهم و حتی تصور نیستند. بنابراین دقت کنید قرار نیست اگر چیزی را نمی فهمیم کنار بگذاریم. مانند جنینی که داخل شکم مادرش است ممکن است خیلی چیزها را درک نکند اما عدم درک به معنای عدم وجود نیست.