عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

تکنیک ناپلئون (چرا برخی از افراد همیشه راه حلی در جیب دارند؟)

چرا برخی از افراد همیشه راه حلی در جیب دارند؟ چگونه می شود که در سخت ترین شرایط و حالات می بینیم که یک گزینه رهایی بخش می گذارند روی میز؟ احتمال دارد این افراد نادانسته از تکنیکی که ناپلئون استفاده می کرد بهره می برند.
اما تکنیک ناپلئون چه بود؟

جمله ای منتسب به ناپلئون است که می گوید: همه متعجب می شوند که من چگونه برای هر موقعیتی راه حلی دارم و در هر بحرانی یا مساله جدیدی که رخ می دهد من آمادگی لازم را دارم برای پاسخگویی به آن و همه فکر می کنند که من بسیار باهوشم. اما در حقیقت این نیست. من برای هر مساله ای از قبل تمام حالت های مختلف را در ذهن خود مرور می کنم و برای تمام حالت های مختلف، خود را آماده می کنم.

☑️⭕️تحلیل و تجویز راهبردی:

یکی از مهم ترین اصول تفکر استراتژیک داشتن خاطره های متعدد از آینده است. یکی از بهترین تمارینی که می توانید انجام دهید این است که آینده های مختلف را تجسم کنید و برای هر کدام بررسی کنید که اگر رخ داد چه باید انجام دهید. این یکی از بهترین ورزش های ذهنی است.

برای انجام این تکنیک گام های زیر را بردارید:

۱- اهداف یا موقعیت های مهم خود را شناسایی کنید (امور غیرمهم را کنار بگذارید قرار نیست ما راجع به همه چیز فکر کنیم)
۲- حالت ها، کنش ها، واکنش های مختلف را برای آن مساله در نظر بگیرید (مثلا اینکه اگر من پیشنهاد دادم و او پذیرفت اما با قیمتی بسیار بالاتر از آن چه من پیشنهاد کردم من باید چه واکنشی نشان بدهم؟)
۳- برای آن حالت گزینه یا پاسخ مطلوب را بیابید.
۴- از خود بپرسید که واکنش طرف مقابل در قبال پاسخ شما چه خواهد شد؟
۵- به زنجیره پاسخ- واکنش ادامه دهید تا مطمئن شوید، عاقبت این کنش و واکنش برای شما مطلوب است.

شاید بگویید که این تکنیک خیلی زمان می برد، جواب اين است که ما این تکنیک را فقط برای موضوعات مهم به کار می گیریم. همه ما با نمره ناپلئونی و شیرینی ناپلئونی آشنا هستیم اما ایکاش با تکنیک وی نیز آشنا شویم.