عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

تکنیک دو ستونی فرانکلین در تصمیمات دشوار

در سال ۱۷۷۲ نوشته ای بین دو نفر رد و بدل شد که هنوز تازه، راهگشا و کاربردی به نظر می رسد. دانشمند بريتانيايي به نام ژوزف پريستلي (شیمی دانی برجسته که كشف اكسيژن به او نسبت داده می شود) در یک تصمیم گیری دشوار از بنجامين فرانكلين (یکی از بنیانگذاران ایالات متحده که نویسنده، سیاستمدار، مخترع و فعال مدنی بود) راهنمایی می خواهد. فرانکلین به جای آن که به وی پاسخ دهد، الگوریتمی کاربردی به وی پیشنهاد می کند که امروز نیز تازه و جذاب به نظر می رسد با هم این نامه را بخوانیم:

درباره موضوعي بسیار مهمی كه که از من در خواست مشورت نموده‌ايد، من قادر نيستم كه با قاطعيت توصيه‌اي کنم، اما اگر اصراري هست به شما تکنیکی را پیشنهاد می‌کنم: زماني كه انتخاب های دشوار رخ مي‌دهند، تمام جنبه های مثبت و منفی به طور همزمان به ذهن ما نمي‌رسند. بلكه بعضاً يك دسته از دلايل بروز مي‌كنند و در مواقع ديگر آن دلايل از ذهن خارج مي‌شوند. به همین خاطر ما به یک گزینه تمايل پیدا می‌کنيم و سپس گزینه دیگر غلبه پیدا می‌کند و عدم قطعيت [بی تصمیمی و تلو تلو خوردن بین گزینه های پیش رو]، ما را سردرگم مي‌سازد.

براي غلبه بر اين چالش، روش من آن است كه بايد صفحه‌اي از كاغذ را با يك خط به دو ستون تقسيم كرد: يك ستون به نام جنبه های مثبت (مزایا) و ستون ديگر به نام جنبه های منفی (معايب). سپس ظرف سه يا چهار روز در هر ستون شواهد مربوط به مزايا و معايب در صورت تحقق را يادداشت مي‌كنم. [در این سه چهار روز به ذهن خودم اجازه می دهم سر فرصت جنبه های مثبت و منفی را شناسایی کند و روی کاغذ بیاورد].
سپس به بررسي اهميت موارد يادداشت شده مي‌پردازم. اگر در هر ستون مواردي باشند كه از لحاظ اهميت هم¬وزن باشند، هر دو خط مي‌خورند. اگر يك مزيت معادل دو عيب است، آن‌گاه هر سه خط خواهند خورد. بدين ترتيب در نهايت مشخص مي‌گردد كه تعادل به نفع كدام تصميم است و به اين صورت يقين حاصل مي‌شود.
اگرچه وزن نکات مثبت و منفی نمي‌تواند با كيفيت جبري سنجيده شود، مع الوصف زماني كه آن ها را به صورت مقايسه‌اي تحلیل می کنم، تصور مي‌كنم كه می توانم بهتر قضاوت کنم و احتمال تصميم‌گيري عجولانه كمتر می شود. در واقع من از اين نوع الگوریتم بسيار سود برده‌ام.

☑️⭕️تجویز راهبردی:
۱- بعد از تعریف مساله و اهداف تان و شناسایی گزینه های پیش رو، برای هر گزینه یک تحلیل دوستونی انجام دهید.
۲- ظرف چند روز در این تحلیل دو ستونی برای هر گزینه، نقاط مثبت و منفی را بنویسید.
۳- حالا ببینید کدام نقطه مثبت برابر کدام نقطه منفی است. اگر یافتید، هر دو را با هم خط بزنید. ممکن است یک نقطه منفی معادل دو نقطه مثبت باشد، هر سه را با هم خط بزنید. این کار را ادامه دهید تا یکی از ستون ها کاملاً خالی شود
۴- در انتها بررسی کنید اگر ستون مثبت ها همچنان آیتم خط نخورده دارد و ستون منفی خالی شده است این بدان معنا است که نقاط قوت این گزینه بیشتر از نقاط ضعف آن است چرا که نقاط قوت توانسته تمام نقاط ضعف را پوشش دهد و همچنان باز هم جنبه های مثبت دارد. واگر ستون مثبت خالی شد و ستون منفی ها همچنان آیتم خط نخورده داشت، پس آن گزینه مطلوب نیست.