عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

تفاوت حرفه‌ای‌ها و آماتورها

🔸نحوه صحبت کردن، لباس پوشیدن، نوشتن، رفتار کردن و کار کردن شماست که تعیین می‌کند که حرفه‌ای هستید یا آماتور.

🔸مدیران بسیاری تلاش می‌کنند که آماتور به نظر نیایند اما تشخیص آنها زیاد سخت نیست.

🔸در زیر مواردی که می‌توان به سادگی آماتورها را تشخیص داد، آورده شده است:

۱  یک حرفه‌ای تمام جوانب شغل خود را آموزش می‌بیند، اما یک آماتور از هر فرصتی استفاده می‌کند تا از روند یادگیری فرار کند.

۲  یک حرفه‌ای به دقت درمی‌یابد که برای پیروزی به چه چیزهایی نیازدارد، اما یک آماتور نیازهای دیگران را حدس می‌زند.

۳  ظاهر و طرز بیان یک حرفه‌ای کاملاً مرتب و منسجم است، اما یک آماتور ظاهر و گفتار به هم ریخته‌ای دارد.

۴  یک حرفه‌ای محیط کار خود را تمیز و منظم نگه می‌دارد، اما یک آماتور محیط شلوغ، آشفته و کثیفی دارد.

۵  یک حرفه‌ای متمرکز و آرام است، اما یک آماتور سردرگم و پریشان خاطر است.

۶ یک حرفه‌ای از اشتباهات خود درس می‌گیرد، اما یک آماتور اشتباهات
خود را نادیده گرفته و یا پنهان می‌کند.

۷  یک حرفه‌ای از وظایف و مأموریت‌های دشوار استقبال می‌کند، اما یک آماتور تلاش می‌کند از کارهای دشوار خود را دور سازد.

۸  یک حرفه ای در اسرع وقت کارهای خود را به انجام می‌رساند، اما یک آماتور در میان انبوه کارهای ناتمام احاطه می‌گردد.

۹  یک حرفه‌ای همواره خوش‌بین و خونسرد است، اما یک آماتور از کوره در می‌رود و بدترین وضعیت را متصور می‌شود.

۱۰  یک حرفه‌ای سعی می‌کند مشکلات و ناراحتی‌های دیگران را رفع کند، اما یک آماتور از مشکلات دیگران اجتناب می‌ورزد.

۱۱  یک حرفه‌ای آن قدر پافشاری می‌کند تا به مقصود خویش برسد، اما یک آماتور در ابتدای کار، شانه خالی می‌کند.