عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

تعریف سواد از نظر سازمان ملل متحد

انواع سواد از دیدگاه یونسکو :

◾️سواد عاطفی : توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده و دوستان

◾️سواد ارتباطی : توانایی برقراری ارتباط مناسب با دیگران و دانستن آداب اجتماعی

◾️سواد مالی : توانایی مدیریت مالی خانواده ، دانستن روشهای پس انداز و دخل و خرج

◾️سواد رسانه ایی : اینکه فرد بداند کدام رسانه ها معتبر و کدام نامعتبرند .

◾️سواد تربیتی : توانایی تربیت فرزندان به نحو شایسته

◾️سواد رایانه ایی : دانستن مهارتهاي هفت گانه ی ICDL

◾️سواد سلامتی : دانستن اطلاعات مهم درباره ی تغذیه ی سالم و راههای جلوگیری و کنترل بیماریها

◾️سواد نژادی و قومیتی : شناخت نژادها و قومیت ها بر اساس احترام و عدم تبعیض

◾️سواد بوم شناختی : دانستن راههای حفاظت از محیط زیست

◾️سواد تحلیلی : توانایی شناخت ، ارزیابی و تحلیل نظریه های مختلف با استدلال های منطقی و اصولی بدون هر گونه تعصب و پیش فرض های قومی یا ایدئولوژیک

◾️سواد انرژی : توانایی مدیریت در مصرف انرژی ، آب و حفظ امنیت غذایی

◾️سواد علمی : یعنی علاوه بر سواد دانشگاهی توانایی بحث و یا حل و فصل مسائل با راهکارهای علمی و عقلانی مناسب

♲ بدین ترتیب ، یک فرد باسواد از نظر سازمان جهانی یونسکو فردی است که با آموزشهای مناسب ، توانایی داشتن یک زندگی مناسب و با کیفیت را در قرن بیست و یکم پیدا کند .

♲ از سوی دیگر ، آموزش مناسب و عقلانی آموزش است که به کودکان، دوستی، صلح ودموکراسی را توصیه کند و خشونت و تبعیض را نفی نماید . این تعریف کلی یونسکو از سواد و آموزش مناسب است…..