عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

بسیاری از مشاغل تا ۲۵ سال آینده وجود نخواهند داشت

با وجود کاهش پنج درصدی نرخ بیکاری در آمریکا، محققان دانشگاه آکسفورد از نابودی نزدیک به ۵۰ درصد مشاغل در این کشور تا ۲۵ سال آینده خبر می‌دهند.

درپروژه تحقیقاتی دانشگاه آکسفورد به ریاست دکتر مایکل آزبورن استاد درس یادگیری ماشین، ۷۰۰ رده شغلی مختلف در آمریکا به همراه مهارتهای مورد نیاز، قابلیت‌های فردی و مجموعه وظایفی که باید برای احراز آنها وجود داشته باشند، مورد بررسی قرار گرفته است.یافته‌های تیم تحقیقاتی دکتر آزبورن نشان می‌دهد اکثر مشاغلی که در زمینه تدارکات، مدیریت و حمل ‌و نقل به خاطر راه‌اندازی اتوماسیون‌ای اداری در معرض نابودی قرار دارند. حتی بسیاری از مشاغل موجود در خدمات عمومی نیز در آینده به خاطر استفاده از ماشین‌های خودکار ، نیازی به کارمند نخواهند داشت .دکتر آزبورن معتقداست که سرعت پیشرفت فناوری در دنیای امروز به قدری سریع است که اگر کارمندان نتوانند بر قابلیت‌ها و توانمندی‌هایشان اضافه کنند ناچارند شغل خود را به ربات‌ها بسپارند و بیکار شوند ویا به مشاغلی بروندکه امکان هوشمندسازی در آنها وجود ندارد و البته دامنه این مشاغل نیز در حال محدود شدن است.

در حال حاضر کارگری و خدمات بیشترین تعداد استخدام را در سراسر جهان دارد و دقیقا این رده شغلی نیز بیشترین خطر را در این زمینه حس می‌کنند. اگر چه بقیه مشاغل دفتری نیز دست کمی از مشاغل خدماتی ندارند و سایه هوشمندسازی و ظهور ربات‌ها را در جوامع صنعتی حس می‌کنند.