عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

بزرگ شدن مغز انسان مدیون یک اشتباه تایپی است!

محققان موسسه ماکس پلانک آلمان می‌گویند که انسان ممکن است مغز بزرگ خود را تا حدودی مدیون یک اشتباه تایپی در کد ژنتیکی باشد. این جهش همچنین در نخستی‌هایی مانند نئاندرتال‌ها و دنیسووان‌ها هم مشاهده شده است، اما در شامپانزه‌ها که نزدیکترین خویشاوند انسان محسوب می‌شوند، وجود ندارد.با فرگشت(تکامل) انسان‌های اولیه، مغز آنها به تدریج بزرگتر و پیچیده‌تر شد که می‌تواند اطلاعات زیادی را نگهداری و پردازش کند. به اعتقاد آن‌ها این ژن پنج یا شش میلیون سال قبل، پس از جدا شدن مسیر تکامل انسان از شامپانزه پدیدار شده است.محققان اکنون یک تغییر کوچک – جهشی نقطه‌ای – در دی‌ان‌ای را شناسایی کرده‌اند که به نظر می رسد عملکرد این ژن را عوض کرده و جرقه فرآیند گسترش نئوکورتکس را زده باشد.این تغییر احتمالا راه رشد چشمگیر مغز را با افزایش شمار سلول‌ها در نئوکورتکس باز کرده است.

به گفته محققان، یک جهش نقطه‌ای در یک ژن منحصر به انسان، امکان رشد و نمو آن دسته از سلول‌های بنیادی که مغز را بزرگ می‌کند، فراهم کرده است و این تغییر که در نقشه ژنتیکی همه انسان‌ها وجود دارد، به نظر می‌رسد که باعث مزیتی فوق‌العاده در روند انتخاب طبیعی شده است.اجداد انسان بین دو تا شش میلیون سال قبل شروع به راه رفتن عمودی و استفاده از ابزارهای ساده کردند. در این دوره طولانی، اندازه مغز آن‌ها به تدریج بیشتر شد. آن‌ها در اطراف جهان پراکنده و با محیط های متفاوت و تازه روبرو شدند.از ۸۰۰ هزار سال قبل به این سوی، اندازه مغز آنها باز هم شروع به رشد کرد که راز بقای آنها در جهانی درحال دگرگونی بود.