عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

برنامه چين و هند برای خودروهای الکتريکی و کاهش تقاضای بنزین

به گزارش بلومبرگ فارسی به نقل از رویترز در طول دهه آينده ميليون‌ها نفر در چين و هند خودرو هاي الکتريکي خواهند خريد که اين امر، زنگ خطر تغييري بنيادي در صنعت نفت را به صدا در مي‌آورد.

مديران شرکت هاي نفتي و خودرويي هشدار دادند نزولي شدن تقاضاي بنزين در آسيا ممکن است قبل از آنچه انتظار ميرفت، شروع شود چرا که در طول دهه آينده، ميليونها نفر در چين و هند خودروهاي الکتريکي خواهند خريد که زنگ خطر تغييري بنيادي در صنعت نفت را به صدا در مي آورد.

آنها ميگويند پالايشگاه ها بايد خود را براي آينده‌اي آماده کنند که بنزين که بزرگترين منبع درآمد آنها است، در فرآيندهاي پولي نقش کمتري داشته باشد؛ اما اين تغيير، با حرکت هاي سياست گذاري در چين و هند پشتيباني مي‌شود؛ جايي که دولت ها تلاش مي‌کنند آلودگي هاي روزافزون را کاهش داده، واردات نفت خود را تقليل دهند و براي اين که در صنعت رو به شکوفايي خودروي سبز سهمي داشته باشند، با هم رقابت مي کنند.

در نقشه راه چين که در ماه آوريل منتشر شد، چين اعلام کرد ميخواهد حداقل يک پنجم فروش سالانه ۳۵ ميليون خودروي پيش‌بيني شده براي سال ۲۰۲۵ خود را خودروهاي با سوخت سبز تشکيل دهد.
در اين مورد، هند حتي از اين هم بسيار افراطي تر عمل کرده است و طبق گفته منابع دولتي و صنعتي اتاق فکر دولت پر نفوذ کنوني پيش نويس برنامه هايي را براي الکتريکي کردن تمام خودروهاي کشور تا ۲۰۳۲ آماده کرده است

ويلکو استارک نايب رئيس استراتژي و برنامه ريزي محصولات شرکت خودرو سازي آلماني دايملر به گفت: ما شاهد يک انتقال واضح به سوي خودرو هاي الکتريکي خواهيم بود؛ در حال حاضر در قانون گذاري ها هم از اين خودروها حمايت شده است و ديگر محدود به کاربري هاي اقليتي نيست.

دايملر پيش‌بيني مي کند تا سال ۲۰۲۵ در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل فروش اين شرکت را خودروهاي الکتريکي تشکيل دهند و به اين مقدار ۱۰ درصد ديگر را هم خودرو هاي هيبريدي اضافه مي‌کنند.
خودروهاي الکتريکي در حال حاضر کمتر از ۲ درصد کل خودرو هاي جهان را تشکيل ميدهند و هر گونه رشد سريعتر از انتظاري در اين بخش به طرز اساسي بر تقاضاي نفت و تجارت پالايشگاه ها تاثير خواهد گذاشت.

داوود نسيف رييس کل شرکت دولتي سوخت بحرين مي‌گويد: تکنولوژي به سرعت در حال تغيير است در ۱۰ – ۱۵ سال آينده بازار بنزين با آنچه امروز ميبينيم يکسان نخواهد بود.

در حاليکه بنزين ۴۵ درصد توليد پالايشگاهي را تشکيل مي‌دهد و يکي از سوخت هاي با حاشيه سود بالا است؛ کند شدن و يا افت تقاضاي آن تاثيرات قابل توجهي بر اين بخش خواهد گذاشت