عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

بررسی اجمالی معایب شیوه های بودجه ریزی

با نگاهی به معایب شیوه های بودجه ریزی میتوانیم  چنین قضاوت کنیم :

 • در شیوه بودجه ریزی افزایشی توجهی به اهداف سازمانی نمی شد و نتیجه بودجه ریزی قابل استخراج نبود.
 • در روش بودجه ریزی برنامه ای ، برنامه ها دقیق و همراه با جزئیات تدوین نمی شوند ومعمولا کلی ،گسترده و غیر قابل سنجش هستند،چرا که اغلب به طبقات بالاتر سلسله مراتب سازمانها مربوط می شوند.
 • درشیوه بودجه ریزی بر مبنای صفر،سازمانها به دلیل مقایسه با بودجه سال های قبل و تعدیل بسیار زیاد (گاها تا ۷۰ درصد) و توسعه دوباره آن جهت واقعی شدن،  با مقاوت وترس سازمانی مواجه می شدند.
 • معایب شیوه بودجه ریزی عملیاتی نیز شامل موارد زیر است :
  • نيازمند صرف زمان و رهبری قوی است.
  • تعريف فعاليت های تشکيل دهنده برنامه سخت است.
  • شناسايي هزينه فعاليت ها نيازمند زمان و انرژی مضاعف است.
  • تعريف شاخص های عملکردی مشکل است.

والبته در فهرست معایب شیوه بودجه ریزی عمیاتی مواردی به چشم می خورندکه امروزه یا برطرف شده اند و یا جزء ضرورت ها به شمار می روند.

در خصوص معایب فوق بایدبگوییم ، در محیط های غیرخطی ومتغیر سازمانهای کنونی که رقابتی سنگینی بر فضای کسب وکار ها حاکم  است سازمانها از طرفی  از کارمندانی خبره و سخت افزار ها ونرم افزار هایی سریع و دقیق استفاده می کنند  واز سویی دیگر به ساختار شکست برنامه ها تا آخرین لایه و جزئیات توجه می کنند و تا جایی که لازم باشد به صورت  کمی وقابل سنجش برنامه ریزی می کنند پس معایب در این روش به صفر میل میکند!

 نویسنده : علی سامی