عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

اولین طرح اولیه برای یک کامپیوتر کوانتومی عظیم طراحی گردید!

اولین طرح اولیه برای یک کامپیوتر کوانتومی عظیم طراحی گردید!

دانشمندان رویای محاسبه گری بوسیله کوانتوم را در سر دارند. یک تکنولوژی که به ما اجازه پردازش های بسیار قدرتمند را میدهد. این طرح اولیه که نحوه ساختن کامپیوتر کوانتومی با اندازه ی یک زمین فوتبال را میدهد ادعا میشود که بتواند مشکلاتی که در گذشته غیر قابل حل بودند را حل کند.
به گزارش انجمن تازمانیکه از سرعت عظیم کوانتومی بطور کامل بهره نگیریم ،تکنولوژی که اولین بار توسط فیزیکدان ریچارد فاینمن که جایزه نوبل را برای این نظریه اش دریافت کرد، نمیتوانیم برخی مسائل را دریابیم.

اولین طرح اولیه برای یک کامپیوتر کوانتومی عظیم طراحی گردید!

اولین طرح اولیه برای یک کامپیوتر کوانتومی عظیم طراحی گردید!

کامپیوترهای کوانتومی برخلاف کامپیوتر های امروزی که فقط از بیت ۰ و۱ استفاده میکنند از کیوبیت هایی استفاده میکنند که چندین عمل را همزمان و یکباره انجام میدهند . این یعنی قدرت عظیم محاسبه ای!
اما چقدر عظیم؟! گوگل ادعا میکند که لب تاپ D-wave 2x کوانتومی اش ،۱۰۰میلیون برابر سریعتر از لب تاب خانگی شماست اگر چه هنوز آنرا یک لب تاپ کامل کوانتومی نمیپندارند.
این تحقیق در Science advanceچاپ و منتشر گشته است.