عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

اصلی ترین چالش های هر سازمان

یکی از اصلی ترین چالش های هر سازمانی انگیزه دادن به کارمندان است، تصور میشود حدود ۷۰ درصد کارمندان در کار خود بی انگیزه هستند. یافته های دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد که کارکنان با انگیزه ۳۱ درصد بیشتر بازدهی دارند و سه برابر کارکنان بی انگیزه خلاقیت دارند. اما اصلی ترین مشکل مدیران این است که رفتارشان کارمندان با بی انگیزه می کند؛ اما چطور مدیران می توانند کارمندان را بی انگیزه کنند؟

۱- گذاشتن قوانین احمقانه:
شرکت ها باید قانون داشته باشند اما قوانین دست و پاگیر و خسته کننده که آزادی عمل کارکنان را می گیرند فقط کار را بدتر میکنند.

۲-نادیده گرفتن دستاوردها:
تاثیر تشویق کردن و ارزش گذاشتن به موفقیت های کارمندان غیرقابل انکار است. اهمیت ندادن به موفقیت های کارمندان یعنی آنها برای شما هیچ اهمیتی ندارند.

۳- استخدام و ارتقای افراد نامناسب:
کارمندان خوب و سختکوش دوست دارند با افراد حرفه ای کار کنند. کارکنان حرفه ای وقتی می بینند به افراد بی لیاقت ارتقای بیشتری داده می شود حس میکنند به آنها توهین شده است.

۴- با همه یکسان رفتار کردن:
این روش فقط در مدرسه جواب میدهد! اگر با همه یکسان برخورد کنید کارمندان برتر فکر میکنند هر چه قدر خوب کار کنند با دیگران یکسان خواهند بود پس انگیزه خود را از دست می دهند.

۵- با کارمندان مثل انسان برخورد نکردن:
نیمی از افراد کار خود را به خاطر رابطه بد با رییسشان ترک میکنند. بسیاری از مدیران روزی ۸ ساعت با کارمندان کار میکنند ولی فقط بهره وری برایشان مهم است و اصلا به بخش انسانی زندگی کارمند اهمیت نمی دهند و بین حرفه ای بودن و انسان بودن هیچ تعادلی برقرار نمی کنند. در این شرایط انتظار با انگیزه بودن را از کارمند خود نداشته باشید.