عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

استراتژی بازاریابی را دریابید

به نظر شما مهم ترین چیزی که باعث می شود یک سرمایه گذار تصمیم بگیرد در یک استارت آپ سرمایه گذاری نکند، چیست؟
۲۸٪ از سرمایه گذاران مخاطره ای (Venture Capitalist) مهم ترین اشتباه کسب و کارهای نوین را ضعف در داشتن استراتژی مناسب در بخش بازاریابی می دانند.

دی پاور و برایان هیل نویسندگان کتاب اسرار سرمایه گذاری مخاطره آمیز، بصورت منظم نظرسنجی از سرمایه گذاران مخاطره ای انجام می دهند و مهم ترین فاکتورهای مد نظر آنها برای سرمایه گذاری را آنالیز می کنند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد نقطه ضعف اساسی بیشتر کسب و کارهای نوپا علاوه بر ضعف استراتژی بازاریابی مناسب، عدم شفافیت، نداشتن اطلاعات دقیق، تخمین های غیر واقعی خوشبینی مفرط می باشد.

استراتژی بازاریابی،(Marketing strategy) استراتژیی است که تعیین می‌کند یک سازمان چگونه به اهداف بازاریابی خود می‌رسد.
هر استراتژی که برای بازاریابی انتخاب شود بر کل کسب و کار تاثیر مستقیم و غیر مستقیم می گذارد و نمی توان آن را به عنوان یک استراتژی عملیاتی دید.
به گفته پاور و هیل منظور از استراتژی بازاریابی صرفا شناسایی بازارها و عملیات فروش نمی باشد بلکه شامل تجزیه و تحلیل فضای رقابتی از قبیل رقبا، تامین کنندگان، مشتریان و سایر مولفه های تاثیر گذاری میباشد که بصورت کلی استراتژی کسب و کار را شکل می دهد.

تحلیل نتایج این نظرسنجی نشان می دهد یک بی توجهی عمومی به استراتژی میان کارآفرینان وجود دارد. با توجه به اینکه غالب کارآفرینان تجربه کسب و کار ندارند و یا آشنایی کمی اصول مدیریت کسب و کار دارند این موضوع طبیعی به نظر می رسد.

برای غلبه براین مشکل توصیه می شود توسعه مهارت های استراتژیک و یا استفاده از یک مشاور استراتژی کسب و کار با تجربه جزو اولیت های هر کارآفرینی باشد.