عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

استراتژي توسعه صادرات تركيه با چشم انداز سال ۲۰۲۳

استراتژي توسعه صادرات تركيه تا سال ۲۰۲۳ توسط وزارت اقتصاد تركيه و مجمع صادركنندگان تركيه در سال ۲۰۰۹ تدوين شد. هدف اصلي از اين استراتژي دستيابي به صادرات ۵۰۰ ميليارد دلاري در سال ۲۰۲۳ است كه مصادف با يكصدمين سال تاسيس جمهوري تركيه خواهد بود. در اين استراتژي صادرات كشور به طور متوسط سالانه ۱۲ درصد رشد خواهد داشت. تركيه قصد دارد كه در سال ۲۰۲۳ در ميان ۱۰ اقتصاد جهان قرار گيرد و ۵/۱ درصد از سهم تجارت جهاني را به خود اختصاص دهد.
اين استراتژي داراي چشم انداز بلند مدتي است كه متكي بر تحقق اهداف كوتاه مدت خواهد بود و در اين راستا سلسله اقداماتي در دستور كار دولت تركيه قرار دارند كه به شرح ذيل است:

۱-اجراي پروژه هاي تحقيق و توسعه و ارتقا قابليت رقابت بين المللي به منظور افزايش ظرفيت صادراتي كشور

۲-افزايش مشاركت در نمايشگاه هاي بين المللي و ساير رخدادهاي تجاري و مبادله هيات هاي اقتصادي و تجاري

۳-ايجاد تنوع در بخش هاي مختلف صادراتي

۴-فعاليت هاي تجاري متمركز بر بازارهاي هدف

۵-ارتقاي قابليت صادراتي بنگاه هاي كوچك و متوسط

۶ -جهاني سازي برندهاي ترك

۷-تبديل استانبول به مركز مد، نمايشگاه ها و مركزيت تجاري تركيه

۸-حمايت قوي از صادرات و ارائه خدمات، تسهيلات و پشتيباني هاي مالي به آن

۹-تعدد و تنوع خوشه هاي صادراتي براي دستيابي به قابليت رقابت در بازارهاي جهاني

۱۰-اصلاح و توسعه قابليت خدمات بخش حمل و نقل تركيه

۱۱-توسعه ابزارهاي جديد پشتيباني مالي از صادرات

 

به طور كلي، استراتژي صادرات تركيه در سال ۲۰۲۳ ،در پي هدف مدرنيزه و منعطف كردن ساختارهاي صادراتي مبتني بر تكنولوژي هاي پيشرفته و تحقيق و توسعه براي پاسخ به مطالبات محيط كسب و كار امروز و فردا خواهد بود.