عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

آینده پژوهی فردی چیست؟

نویسنده :
دکتر سعید خزایی
 

🔸آینده پژوهی فردی به‌معنای کاوش دربارۀ آیندۀ هر فرد است، یعنی شما، و آینده‌هایی که تنها دربرگیرندۀ شما و خانوادۀ شماست.
این رویکرد سه مرحله دارد:
🔸چارچوبی اطلاعاتی دربارۀ زندگی خود ایجاد کنید؛
🔸با بهره‌گیری از این اطلاعات، دربارۀ آینده‌های امکان‌پذیر خود و تدوین سناریوهای مرتبط کاوش کنید؛
🔸با بهره‌گیری از سناریو‌ها، دربارۀ آیندۀ خود چشم‌اندازی تهیه کنید؛ راهبردهایی تدوین کنید تا بتوانید چشم‌انداز خود را محقق سازیدو برای آیندۀ خود برنامه‌ریزی کنید؛
در کاوش دربارۀ آیندۀ فردی خود، از همان روش‌هایی استفاده خواهید کرد که آینده‌پژوهان طی دهه‌های گذشته از آن‌ها بهره برده‌اند. در پایان این فرایند، شما باید به نگرش و چشم‌اندازی دربارۀ زندگی خود، برنامه‌های ویژۀ خود در مرحلۀ بعدی زندگی و طرح‌های اضطراری برای پرداختن به این تغییرات دست یابید.

💢شبکۀ آینده‌های فردی
برای آنکه با چارچوب کلی‌تر و جزییات این سه مرحله از یادگیری دربارۀ آیندۀ خود بیشتر آشنا شوید، از «شبکۀ آزاد آینده‌نگاری فردی» بازدید کنید.
با تشکر ویژه از دکتر ورن ویلرایت که اجازه داد از مطالبش نقل‌قول کنیم و نیز به‌خاطر کارهای مهمی که در این حوزه انجام داده است.
🔸همچنین دراین‌باره می‌توانید مراجعه کنید به: پایان‌نامۀ دکتری آینده‌پژوهی فردی، در دانشگاه تهران، از سعید رضایی، با نظارت استاد راهنما دکتر سعید خزایی.

💢دو روش دیگر درزمینۀ کاربرد آینده برای تعیین راهبردهای فردی، عبارت است از:
از خود بپرسید: کدام مهارت‌ها در آینده نیاز خواهد بود؟ کدام مهارت‌ها در آینده نیاز نخواهد بود؟ می‌خواهم در زندگی به چه چیزی دست یابم؟ در چه صنایعی احتمال توفیق من وجود دارد؟ می‌خواهم به چه چیزی دست یابم؟ کدام موانع ممکن است بر سر راهم وجود داشته باشد؟ برای آنکه موفق شوم، به کدام مهارت‌های تازه یا اصلاح‌شده نیاز دارم؟ این مسایل را چگونه حل‌وفصل می‌کنم؟ چه چیزی می‌تواند ذهن مرا تغییر دهد؟ از کجا خواهم دانست که در مسیر درست حرکت می‌کنم؟
💢از خود بپرسید: اگر من فلان شغل را داشتم، چه چیزی برایم مهیج بود؟ بعد از آن قلم را بردارید و بنویسید که دانشمند، سیاست‌مدار، کارشناس محیط‌زیست، اقتصاددان، کارشناس فناوری یا کارشناس مسایل آموزشی چه نگرشی به آیندۀ خود دارد؟
پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی از این دست، نگرش‌های تازه‌ای را آشکار خواهد ساخت و امکان دستیابی به نتایج منسجم‌تر فراهم خواهد شد.