عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

آینده و گسترش فردگرایی

بسياري از مؤسسات و تكيه گاه‌های ما در زندگي، به ویژه در جوامع توسعه يافته غرب، يا ناپديد شده‌اند و يا به دلیل اينكه مردم به راحتی به آنها اعتماد نمي‌كنند، شهرت قبلي خود را از دست خواهند داد. خانواده، كليسا، دولت، علم و حتي بانک‌های محلي، توانائي خود براي اتحاد يا اعتماد را از دست داده‌اند. اين ناسازگاري و بي حرمتي در آينده ادامه خواهد داشت. مردم بيشتر به خود اتكاء كرده و فرهنگ اعتماد به نفس (جامعه‌اي كه در آن تفكر، خودت اين كار را انجام دهد حاكم است) ظهور خواهد كرد. مردم در محیطی كاملاً ايزوله زندگي كرده و به پزشكان، بیمارستان‌ها و شرکت‌های داروسازي اعتماد نخواهند داشت.

بنابراين تشخيص و تجويز دارو توسط خود شخص متداول و مرسوم مي‌شود. در سال ۲۰۵۰، بسته‌هاي نرم افزاري هوشمند، براي تشخيص ناراحتی های احتمالي كه در ما وجود دارد در وب سایت‌هایی مانند: CaeneRenited ، تاريخچه ژنتيكي ما را نشان مي‌دهد كه این امکان را فراهم می‌کند مشكلات و بیماری‌های احتمالي را تشخيص دهيم. همچنين قادر خواهيم بود براي انجام اعمال جراحي بر روي خود در خانه يا اداره، روبات جراحي را خريده و يا اجاره كنيم.

اينجا، احتمالاً فكر مي‌كنيد كه اغلب چیزهایی كه در حال خواندن آن هستيد، خيالي است و بيش از آنكه علمي باشد، علمي تخيلي است. جواب من به شما ساده است. ليستي از آنچه امروز وجود دارد و آنچه را كه قادر به انجام آن هستيد و۵۰ سال پيش وجود نداشته، تهيه كنيد. اكنون با در نظر گرفتن ضريبي بر اساس اين واقعيت كه فناوري به صورتي نمایی در حال رشد است، به بررسي بپردازيد؛ مشاهده مي‌كنيد كه آينده واقعاً همين است.

اين را هم اضافه مي‌كنم كه بسياري از چیزهایی كه امروز اطراف ما وجود دارد، در آينده نيز وجود خواهد داشت و خيلي تغيير نخواهد كرد. فرض‌ها و اندوه‌های ما دقيقاً مشابه همدیگر خواهد بود. ما همچنان دوستدار قدرداني و اقرار کردن خواهيم بود. ما همچنان مي‌خواهيم لحظات متفاوتي روي زمين داشته باشيم، همچنان دوستدار رسيدن به برخي چيزها بوده و به دنبال احترام و شخصيت خواهيم بود. همچنين مي‌خواهيم بدانيم آيا وجود ما دور هم، چيزي بيش از يك تصادف است؟