عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

آینده نگری،شرط لازم برای داشتن شخصیت اجتماعی سالم

نتیجه تحقیقات فرانکل درمورد شخصیت های سالم اجتماعی نشان می دهد که افراد دارای شخصیت سالم دارای ویژگی های زیر می باشند:

۱ آزادی انتخاب عمل دارد .
۲ مسئولیت هدایت زندگی و سرنوشت خویش را می پذیرد .
۳  معلول نیروهای خارجی نیست .
۴  از زندگی معنای مناسبی یافته است .
۵ بر زندگی تسلط آگاهانه دارد.
۶  ارزش های خلاقیت ، تجربی و گرایشی خودش را نمایان و آشكار می سازد .
۷  از توجه به خودش فراتر می رود.
۸ آینده نگر است.
۹ تعهد حرفه ای و شغلی دارد.
۱۱ توانایی ایثار و دریافت عشق را دارد.
۱۲ عشق ، هدف نهایی شخص برخوردار از سلامت روان شناختی است .

به عقیده ی فرانكل انسانی كه واجد این صفات و خصوصیات باشد “انسان از خود رونده” نامیده می شود(شولتز،۱۳۸۴)