عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

آینده محیط زیست

آیا زمین،مادر مهربان ما در آینده غیرقابل سکونت خواهد شد؟
پیامدهای کوتاه و بلند مدت این تغییرات چیست؟
انقلاب صنعتی ضربه نخست را برپیکر طبیعت وارد ساخت.ِ
طی پنجاه سال،میانگین دمای زمین۱/۸درجه افزایش یافت.
این افزایش دمای به ظاهر اندک موجب نابودی ۲۰۰۰گونه گیاهی و جانوری شد.اما این روند بدلیل افزایش جمعیت و استفاده از سوخت های فسیلی و دیگر عوامل، همچنان ادامه دارد.
🔸پیش بینی ها گویای آن است که طی ۲۵ سال آینده در روندی نمایی،زمین ما دو درجه دیگر گرم خواهد شد.
این افزایش دما چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟
⚫️آب شدن یخهای گرینلند و قطب شمال و جنوب
⚫️افزایش سطح آبهای آزاد جهان و زیر آب رفتن بسیاری از شهرهای واقع در سواحل آبهای آزاد
⚫️مهاجرت مردم از این شهرها به دیگر شهرها و درنتیجه فشار جمعیت و فشار بیشتر بر منابع و جدال های قومیتی برای تصاحب اراضی
⚫️تداخل آبهای شور و شیرین بدلیل افزایش سطح آبهای شور
⚫️گسترده تر شدن بحران آب آشامیدنی و شیرین
⚫️آب شدن یخ زدگی بته زارهای توندرا و تایگا و تصعید حجم فراوان گاز متان به جو که خطرناک ترین نوع آلودگی است
⚫️تغییر نقشه سبز دنیا(سرزمین های سرد،سرسبز شده و مناطق معتدل،خشک خواهد شد
⚫️تغییرات ناخوشایند جوی(بارندگی های شدید در فصول نامناسب و نبود بارندگی در فصل مناسب)بارندگی ها تنها موجب طغیان و سیل شده و فاقد ارزش خواهد شد.
⚫️نابودی گونه های بیشتری از جانداران که خود موجب ایجاد خلل در زنجیره و شبکه های غذایی جانداران میشود

 

🔸دانشمندان هشدار دادند ذوب شدن یخ‌های قطب از آنچه تصور می‌کنیم به دلیل تغییرات غیرقابل کنترل محیطی سریع‌تر رخ خواهد داد.

در حال حاضر با بررسی‌های صورت گرفته محققان اظهار کردند: با توجه به نمودارها دمای قطب شمال غیر معمول بوده و تاثیر آب شدن یخ‌ها در اقیانوس هند کاملا مشهود است و با این روند آب‌وهوایی ۱۹ منطقه در جهان هرگز بازیابی نخواهند شد.

🔸موسسه محیط زیست استکهلم نسبت به از بین رفتن ۱۹ نقطه از جهان تحت تاثیر تغییرات آب‌و هوایی هشدار داده است.
از جمله موارد هشداردهنده از بین رفتن پوشش گیاهی توندرا است.

🔸سرپرست این تحقیق مارکوس کارسون از موسسه محیط زیست استکهلم اظهار داشت: پیامدهای این تهدید کاملا مشهود است و سریع رخ خواهد داد.
اتفاقاتی که در قطب شمال رخ می‌دهد فقط مربوط به قطب شمال نیست و تمام کره زمین را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

🔸دانشمندان هشدار دادند بشر باید در جستجوی منابع دیگری برای زنده ماندن باشد. مشکلات زیادی در قطب خواهیم داشت که در حال حاضر قابل درک نبوده و نیازمند تحقیقات بیشتری هستند.

🔸وی در ادامه افزود: اگر خواهان کاهش تاثیر تغییرات آب‌وهوایی در آینده باشیم نیازمند کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خواهیم بود.