عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

آیا زندگی کنونی ما واقعی است؟(نیک باستروم)

نیک باستروم، فیلسوف نامدار سوئدی و استاد روانشناسی و فلسفه دانشگاه آکسفورد است.

🔸وی به دلیل فعالیت‌ها و پژوهش‌های جنجالی و گسترده در زمینه خطر اگزیستانسیل و اصل انسان‌نگر، در جهان به شهرت رسیده‌است.
🔸حوزه تخصصی مطالعات باستروم، فلسفه اخلاق، فلسفه تحلیلی، فیزیک، منطق ریاضی و فناوری می‌باشد.

🔸یکی از نظریات جنجالی باستروم پیرامون زندگی بشر و جهان هستی، اشاره به زندگی شبیه‌سازی شده انسان‌ها دارد. وی معتقد است که احتمالا هستی ما واقعی نیست و انسان‌ها بدون آنکه خودشان با خبر باشند، درون یک شبیه‌ساز رایانه‌ای زندگی می‌کنند.
با فرض این مساله شبیه‌سازی دانش و آگاهی امکان‌پذیر است؛ بنابراین تمدن‌های آینده بشری نیز می‌توانند چنین کاری را انجام دهند.
او باور دارد:«اکثر جهان‌های مشاهده شده یک بار شبیه‌سازی شده‌اند.

🔸شانس زیادی هست که ما در یکی از آنها هستیم. در این مورد شاید تمام عجایب کیهان‌شناسی از جمله ماده تاریک و انرژی تاریک تکه‌هایی از یک پازل باشند که به آسانی به هم می‌پیوندند تا بتوانند تناقضات و ناهماهنگی‌های موجود در شبیه‌سازی‌ ما را بپوشانند.»