عضویت تلگرام عضویت اینستاگرام

آیا برای انقلاب شغلی آماده‌اید؟

به عصر “عدم قطعیت” خوش آمدید. امروزه با پیشرفتهای فناوری، با بالا رفتن سن کارمندان، و رشد اقتصادهای مشارکتی، شغل‌های تازه‌ای با شتاب نمایان‌شده و شغل‌های پیشین ناپدید می‌شوند.
هیچگاه پیش‌بینی آینده‌ شغلی و برنامه‌ریزی برای روبرو شدن با آن به اندازه امروز دشوار نبوده است.
🔸به گفته‌ی کارشناسان، الگوهای کهنه‌ی شغلی در راه نابودی‌اند و دیدگاه تازه‌‌ی جایگزین این است:
🔸”شغل‌هایی برای زندگی”
🔸جوانترها بر این باورند که در زندگی‌شان “۱۱ شغل و یا بیشتر” را انجام خواهند داد.

🔸 این نگاه تازه‌ی اقتصادی‌ که روز به روز نیز جایش را بیشتر باز می‌کند، فرهنگ کاری تازه‌ای با دو ویژگی با خودش آورده است:
🔸” کارهای کوتاه‌مدت” و
🔸”درخواست کار در هنگام نیاز”.
این روش در حال گسترش میان کارشناسان و کارکنان بوده و به رشد شغلهای پاره‌وقت و با زمان کاری آزاد انجامیده است.

با نگاهی به “نمودار جهانی اقتصاد”دیده می‌شود که در میان شغل‌هایی که به توانمندی‌های (مهارت‌های) آموختنی نیاز دارند، “ریاضی” و “محاسبات” رشدشان نوسانی بوده، ولی شغل‌هایی که در زمینه‌های مهندسی، برنامه‌نویسی و مالی‌اند رشد بیشتری داشته‌اند.
باید بدانیم که با رشد و افت شغلها، یک چیز پیوسته ارزشش بیشتر می‌شود:
🔸های(مهارت‌ها‌ی‌) ما!

با نگاهی به یافته‌های “گزارش سرمایه‌های انسانی ۲۰۱۶”، توانمندی‌هایی که در کار می‌آموزیم بیشترین بار آینده‌ی کاری ما را به دوش خواهندکشید؛ اینکه کجا درس خوانده‌ایم و یا پیش از این چه جایگاه‌های شغلی داشته‌ایم، نقش کمتری خواهندداشت. این تنها درباره توانمندی‌هایی که داریم نیست، درباره‌ی توانمندی‌هایی که “می‌خواهیم بیاموزیم” و “خواهیم آموخت” نیز می‌باشد.

بسیاری از کارفرمایان،
🔸”آموزش‌پذیری” را ویژگی کلیدی برای کارکنان می‌دانند! یک بررسی نشان‌داده که “چیره‌دستی(مهارت)” ارزشمندترین چیز در این هزاره است، بسیاری از مردم با “هزینه‌ی مالی و زمانی” خودشان به آموختن توانمندی‌ها می‌پردازند.
همچنین، شرکتها نیز بر این باورند که یافتن و نگهداشتن کارمندانی که “آموزش‌پذیرند و دوستدار آموزش دیدنند” راهی برای رویین‌تن کردن کارشان در آینده است.

پس چه توانمندی‌هایی را آموزش ببینیم؟

🔸تحلیل داده‌ها
🔸حسابداری
🔸دانش رایانه.
بر پایه‌ی پژوهش انجام شده در دانشگاه هاروارد، این سه شغل در شرط‌بندی برای آینده‌ی ناشناخته گزینه‌های کم‌خطرتری‌اند.
ولی تا زمانی که با توانایی‌های فنی می‌توان کاری یافت، این سه کار نیمی از تصویر را دارند.

در همان پژوهشِ دانشگاه هاروارد گفته شده که در دو دهه‌ی گذشته شغل‌هایی بیشترین رشد را داشته اند که توانسته‌اند توانایی‌های بالای فنی را با یک ویژگی همراه کنند:
🔸خوشایند(تو دل برو🙂) بودن!

🔸داشتن توانمندی‌های اجتماعی، یا توانایی “خوب‌ تا ‌کردن” با دیگران، یک “باید” است.
با پایش رشد شغل‌های گوناگون در ۲۰ سال گذشته دیده‌شده که تنها شغل‌هایی مانند “اپراتور ماشین” و “نظافت‌چی” که نیازی به توانمندی‌های اجتماعی ندارند رشد منفی داشته‌اند.

ولی فرصتهای تازه‌ای نیز در پی دگرگونی فناوری و فرهنگی می‌آیند. همیشه چندین شغل تازه و پیش‌بینی نشده هستند که نمایان می‌شوند، مانند شغل‌هایی در رسانه‌های جمعی، مشاوره، قانون فضا(حقوق و قوانین اداره فضا‌های بیرون از زمین)، و تحلیل داده‌ها.

🔸این تنها کارمندان نیستند که باید به فکر بالا بردن توانمندی‌های خود باشند: شرکت ها نیز همین داستان را دارند! آنها نیز باید برای جبران کمبود مهارت‌های سازمانی خودشان که لازمه اقتصاد جهانی امروز است، روش‌هایی را بیابند که بتوانند «بهترین کارمندان» را یافته، به کار گرفته و نگاه‌دارند، چه اینکه مدیران زن بیشتری را به کار بگیرند، یا کارمندانی که سنشان بالا می‌رود را به ماندن بیشتر راضی کنند، یا از روشهایی پویا که اقتصادهای در حال رشد آنها را آزموده ، بهره ببرند.

🔸این رشته از نوشته‌ها با نگاه به هر دو سو، کارفرمایان و کارمندان، و با پرسش از گروهی از نویسندگان و کارشناسان و سیاست‌گذاران و مدیران فراهم شده‌است. از ایشان پرسیده شده بود که به گمان شما به سوی چه شغل‌های تازه‌ای خواهیم رفت و برای کامیابی در آنها چه توانمندی‌هایی نیاز است؟